www.blina.org

ድሕነትና ብስሙር ቅልጽምና!!

ህዝቢ ኤርትራ ሰፍ ዘይብል መስዋእቲ ከፊሉ ካብ ባዕዳዊ መግዛእቲ ካብ ዝላቐቕ ኣነሆ 33 ዓመታት...

1 ደምዳሚ መግለጺ 4ይ-ስሩዕ ኣኼባ፡ ላዕለዋይ ባይቶ ኤርትራዊ ስሙር ሃገራዊ ግንባር(ኤስሃግ)

ላዕለዋይ ባይቶ ኤርትራዊ ስሙር ሃገራዊ ግንባር(ኤስሃግ)፡ ካብ 05 ክሳብ 07 መጋቢት 2024ዓ.ም. መበ...

ፖሓኤ ናይ ውድባቱ ኣባላት ሰፊሕ ኣኼባ ኣኻይዱ

ላዕለዋይ መሰጋገሪ ኣካል ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ (ፖሓኤ)፡ ብ10 ለካቲት 2024 ናይ ውድባቱ ኣ...

Eritreas disappeared citizens.

Political Prisoners, Prisoners of Conscience and Other Forcibly Disappeared Citizensin Eritrea since 1991. To read the full list click on this PDF li...

ድሕነትና ብስሙር ቅልጽምና!!
Blina News - brk/news

ህዝቢ ኤርትራ ሰፍ ዘይብል መስዋእቲ ከፊሉ ካብ ባዕዳዊ መግዛእቲ ካብ ዝላቐቕ ኣነሆ 33 ዓመታት ክመልእ ሰሙናት ተሪፍዎ ኣሎ። እዘን ዝሓለፋ ልዕሊ ሰላሳ ዓመት ግን ንለበዋታት እቶም ዝተሰውኡን ንባህግን ተስፋታትን እቶም ብህይወት ነጻነት ዝረኣዩን ዜጋታትና ዝምጥን ከም ዘይነበረ ብግብሪ ዝተራእየለን ዓመታት ምዃነን ዓለም ዝመስከረሉ ሓቂዩ። ዝተሰደዱ ናብ ሃገር ዝምለሱሉ፡ ዝጠመየ ዝዕንገለሉ፡ ልዕልነት ሕጊ ዝረጋገጸሉ ኮታ ከም ዜጋ ብሰላም ወጺኡ ብሰላም ዝነብረሉ ኮይኑ ኣይተረኽበን። እኳ ደኣስ ካብዚ ኣረሜናዊ ዘቤታዊ መግዛእቲ፡ ዝሓለፈ ባዕዳዊ መግዛእቲ ይሓይሽ ክሳብ ምባል ዝበጽሑ ዜጋታት ከምዘለዉና ሓደን ክልተን ዝበሃሎ ኣይኮነን።

ምሉእ ትሕዝቶ ንምንባብ ኣብ ዝስዕብ ቐለበት ጽዓን፣ PDF link.

 
ፖሓኤ ናይ ውድባቱ ኣባላት ሰፊሕ ኣኼባ ኣኻይዱ
Blina News - brk/news

ላዕለዋይ መሰጋገሪ ኣካል ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ (ፖሓኤ)፡ ብ10 ለካቲት 2024 ናይ ውድባቱ ኣባላት ሰፊሕ ኣኼባ ኣካይዱ። ኣብዚ ኣኼባ ኣሰናዳእቲ ናይቲ መድረኽ ዕላማ ኣኼባ፡ ሕድሕድ ምልላይ  ኣባላትን ንናይ ሓባር ቃልሲ ምብጋስን ምዃኑ ኣፋሊጦም። ስዒቡ ኣቦመንበር ላዕለዋይ መሰጋገሪ ኣካል ፖሓኤ ኣቶ ገረዝግሄር ተወልደ መእተዊ ቃል ኣስሚዑ። ኣቶ ገርዝግሄር ኣብቲ ዘስመዖ ቃል፡ ፖሓኤ ናብዚ በጺሕዎ ዘሎ ደረጃ ንከጽሕ ዝሰገሮም ብደሆታትን ዘመዝገቦም ዓወታትን ጠቒሱ፡ ኣብ ዝዓለሞ ንምጻሕ ዝጽበዮ ዘሎ ቃልሲ ብዝምልከት’ውን ኣብሪሁ።

ምሉእ ትሕዝቶ ጽሑፍ ንምንባብ ኣብ ዝስዕብ ናይ URL link ጽዓን።

 
1 ደምዳሚ መግለጺ ካልኣይ ስሩዕ ኣኼባ ፈጻሚ ኮሚተ ኤርትራዊ ስሙር ሃገራዊ ግንባር (ኤስሃግ)
Blina News - brk/news

ፈጻሚት ኮሚቴ ኤርትራዊ ስሙር ሃገራዊ ግንባር (ኤስሃግ) ካብ ዕለት 02-03 ጥሪ 2024 ካላኣይ ስሩዕ ኣኼብኡ ኣሰላሲሉ ።
ኣብ'ዚ ዘካየዶ ካልኣይ ስሩዕ ኣኼብኡ ፡ ኣብ ዝሓለፉ ኣርባዕተ ኣዋርሓት ንግንባራዊ ሂወት ፡ ሃገራዊ ፣ ከባቢያውን ዓለማውን
ጉዳያት ኣመልኪቱ ሓበሬታታት ተለዋዊጡ ። ኣብ'ዚ ኣኼባ’ዚ ፡ ኩነታት ግንባርናን ዝሓለፎም ጉዕዞታትን ፡ ሃገራዊ ፡ ከባቢያውን
ዓለማውን ኩነታት መሰረት ጌሩ ፡ ዓሚቕ ገምጋማት ኣካይዱ ፤ ኣገደስቲ ውሳነታት ወሲኑ ፤ መጻኢ ናይ ስራሕ መደባቱ
ሓንጺጹ ።

 

ምሉእ ትሕዝቶ ንምንባብ ኣብ ዝስዕብ ቀለበት PDF ጽዓን 

 
ጋዜጣዊ መግለጺ ላዕለዋይ መሰጋገሪ ኣካል ፖሓኤ
Blina News - brk/news

ፖሊቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ፡ ብወርሒ ለካቲት 2020 ብዕድመ ነፍሰሄር ብርሃነ ወልደገብርኤል ኣካያዲ ትምህርትን ሕትመትን ማሕበር ኤርትራ ክብገስ እንከሎ፡ ጥርናፈ ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ብምርግጋጽ፡ ህዝብን ሃገርን ነድሕን ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ፡ ድምጽን ተግባርን ደምበ ተቓውሞ ብምሕባር፡ ኣብ ልዕሊ ምልኪ ዓወት ንምርግጋጽ እዩ።

ቀጺልካ ምሉእ ትሕዝቶ ንምንባብ፣ ኣብ ዝስዕብ ቀለበት ጽዓን። URL link

 
መግለጺ ኤርትራዊ ስሙር ሃገራዊ ግንባር (ኤስሃግ) ንዝኽሪ ግዳያት ኤርትራውያን ፡ ኣብ ደሴት ላምፐዱዛ 03 ጥቅምቲ 2013 ዓ.ም.
Blina News - brk/news

ጥቅምቲ 03 ፡ ኣብ ታሪኸ ህዝቢ ኤርትራ ፡ ፈጺማ ዘይትርሳዕ ጸልማት ዕለት እያ ። ልዕሊ 365 ኤርትራውያን፡ ንማአከላይ ባሕሪ እናቖረጹ ፡ ኣብ'ታ ዝተሳፈሩላ ጀልባ ብዝተላዕለ ባርዕ ፡ ብነበልባል ሓውን ናብ ባሕሪ ብምጥሓልን ፡ ብቕጽበት ዝሃለቑላ ዕለት እያ ። በዚ ዘሕዝን መቕዘፍቲ'ዚ ድማ ፡ ህዝቢ ኤርትራ ጥራሕ ዘይኮነስ ፡ መንግስታትን ማሕበረ-ሰብን ዓለም ፡ ኣብ ዓሚቕ ሓዘን ዝተሸመሙላ መራር ናይ ጸልማት ዕለትውን'ያ ። ብኣንጻሩ ውልቀ መላኺ ኢሳያስን ጉጅልኡን ንዜጋታትና ኣፍልጦ ንዘይምሃብ ፡ 'ስደተኛታት ኣፍሪቃ' ብምባል ፡ ኤርትራውነቶም ዝኸሓዱላ ዕለት እያ ። ካብ ሰብኣውነት ንላዕሊ፡ ምስልን ፡ ክብሪ ስርዓቱ ምሕላው ዝዓጦ ጨካን ስርዓት ኢሳያስ-ህግደፍ ፡ ነቶም ኣብ ገዛእ ሃገሮም ሂወቶም ብሰላም ናይ ምምራሕን ሰሪሖም ናይ ምንባርን ዕድሎም ኣጸልሚቱ ፡ ሃጽ ኢሎም ክጠፍኡ ዘገደዶም ዜጋታት፡ ከም ኤርትራውያን ኣፍልጦ ክህቦም ፍቓደኛ ኣይነበረን ። ልዕሊ’ዚ ኣዝዩ ዝኸፍአ ድማ፡ ኣብ ልቢ ህዝቢ ኤርትራ ብሓፈሻ፡ ኣብ ቤተ-ሰብ ግዳያት ደማ ብፍላይ ፡ ዘይሓዊ ቁስሊ ዘዕረፈ ፡ ኣብ መሬት ዓዶም ሓመድ ድበ ዝለብሱሉ ዕድል ፈጺሙ ምንፋጉ እዩ ። ስለዝኾነ'ውን፡ ኣብ ዓዶም ብሂወት ናይ ምንባር ዕድል ዝተሓረሞም ወገናትና ፡ ብዘሰቅቕ ምስ ተቐዝፉ ድማ፡ ሓመድ ድበ ዓዶም ተኸልኪሎም ክሳብ ሕጂ ኣብ መሬት ዓዲ ጣልያን ኣብ ጊዝያዊ ጎዳጉዲ ክጸንሑ ግድን ኮይኑ ምህላዉ ዘደቅስ ኣይኮነን ።

ቀጺልካ ንምንባብ፣ ኣብዝስዕብ ቀለበት ጽዓን። PDF link

 
ዕድመ ንዝኽሪ 1 መስከረም 1961 ኣብ ዙም።
Blina News - brk/news

ዕድመ ንዝኽሪ መበል 62 ዓምት ሓደ መስከረም 1961 ምጅማር ብረታዊ ገድሊ ህዝበ ኤርትራ ብጅግና ሓምድ ኢድሪስ ዓዋተ።

 

 

ዝያዳ ሓበረታ ኣብ ዝስዕብ ቀለበታት ጽዓን ፣ብትግርንኛ

                                                ብዓረብ(Arabic)

 
Eid Aladha mebruk
Blina News - brk/news

 
ሓዋርያዊ መልእኽቲ ካቶሊካውያን ጳጳሳት ኤርትራ
Blina News - brk/news

ሰላምታ
1. ፍቁራን ደቅናን፣ መላእ ሕዝብናን፡ ኵልኹም ደለይቲ ሰላምን፣ ካብ እግዚኣ ብሔር ኣቦናን፣ ካብ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ሰላምን ፍቕርን ምስ እምነት ነኣኻትኩም ይኹን 1 ። ኢየሱስ ነቲ ኣብ መንጎ ዝነበረ ከልካሊ መንደቕ ጽልኢ ብምፍራስ፣ ነቶም ክልተ ዝነበሩ ሓደ ዝገበረ ሰላምና 2፣
ብመስቀሉ ምስ ኣምላኽ” ዘተዓረቐና፣ ነቶም ርሑቓት ዝነበሩ ሰላም ዘበሠረ 3 ንሱ እዩ። ሕጂ ውን ነቲ ዓለም ኪህቦ ዘይኽእል ሰላሙ ዘተስፈወና ኢየሱስ፣ ሰላሙን ጸጋኡን ምሳኻትኩም ይኹን ፣ ብዚብል ቃል ሰላምታን ምርቓን4 መልእኽትና ንሰደልኩም።
እቲ ሞት ስዒሩ ዝተንሠአ፣ ብትንሣኤኡ ንሰማይን ንምድርን ማለት ንሰብን ንኣምላኽን ዘተዓረቐ፡ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ቡራኬኡ የፍስሰልና፣ መንፈስ ዕርቂ የውርደልና፣ ኣብ ዚ እዋን ዚ ትንሣኤኡ እነኽብርን እንዝክርን ዘሎና ጐይታ፣ ድሕር ቲ ሥጋዊ ሞትና፣ ናይ ትንሣኤና ተስፋ ዚህበና ጥራሕ ዘይኮነስ፣ ነቲ ሕጂ ኣብ ዚ ሕይወት ዚ ከቢቡናን ብዝተፈላለየ መልክዑን ኣገባብራኡን ዚፃረረናን ዘሎ ሓይሊ ክፍኣት ከም ንዕወተሉ ርግጽነት ዘጨብጠና ውን እዩ።

ቀጺልካ ንምባብ ኣብ ዝስዕብ ቀለበት PDF ጽዓን

 
1 ደምዳሚ መግለጺ 4ይ-ስሩዕ ኣኼባ፡ ላዕለዋይ ባይቶ ኤርትራዊ ስሙር ሃገራዊ ግንባር(ኤስሃግ)
Blina News - brk/news

ላዕለዋይ ባይቶ ኤርትራዊ ስሙር ሃገራዊ ግንባር(ኤስሃግ)፡ ካብ 05 ክሳብ 07 መጋቢት 2024
ዓ.ም. መበል 4ይ ስሩዕ ኣኼብኡ ኣካይዱ። ላዕለዋይ ባይቶ ኤስሃግ ኣብ ኣኼብኡ፡ ህሉው ዓለማዊ
ዞባውን ከባቢያውን ኩነታት፡ ኣብ ህዝባዊ ቃልስና ዘለዎ ጽልዋ ፈቲሹ። ንሃገራዊ ኩነታትና
ብዝምልከት ድማ፡ ህልው ኩነታት ውልቀ መላኺ ስርዓት ኢሳያስ ብሓደ ወገን፡ ህዝብና ዘሕልፎ
ዘሎ ሕሱም ሂወት ድማ በቲ ካልእ ወገን ብስፍሓት ተማያይጡ፤ ገምጋሙ ኣንቢሩ። ኩነታት
ደምበ ተቓውሞ/ደለይቲ ለውጢ ኣብ ከመይ ዝመሰለ ኩነታት ከም ዝርከብ ፈቲሹ። ኣብ መስርሕ
ህዝባዊ ቃልስና፡ ህዝብና ኣንጻር ጨካንን ደመኛን ጸላኢኡ ውልቀ መላኺ ስርዓት ኢሳያስ፡
ተቓሊሱ ከይዕወት፡ ብኣንጻሩ ዝወርዶ ዘሎ ዝኸፍአ ኣደራዕ፡ ካብ እዋን ናብ እዋን እናኸፍአ
ክቕጽል ዝገብር ዘሎ፡ ናይ ፖሎቲካዊ ውድባት ኤርትራ ዝተፈላለዩ ድኽመታት ፈቲሹ። ኤስሃግ
ከም ኣካል ኣምሳል ፖሎቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ዘለዉዎ ውሽጣዊ ሕጽረታትን ዘጋጠሙዎ
ብደሆታትን ገምጊሙ ።

ምሉእ ትሕዝቶ ቀጺልካ ንምንባብ፣ ኣብ ዝስዕብ ቀለበት ጽዓን።PDFLink.

 
Eritreas disappeared citizens.
Blina News - brk/news

Political Prisoners, Prisoners of Conscience and Other Forcibly Disappeared Citizens
in Eritrea since 1991.

To read the full list click on this PDF link.

 
ዝኽሪ ዖናን በስክዲራን 2023
Blina News - brk/news

መግዛእታዊ ስርዓት ሃጸይ ሃይለስላሰ፡ “ኤርትራ፣ መሬታ እንበር ህዝባ ኣየድልየናን’ዩ” ካብ ዝብል ጭርሖ ተበጊሱ፡ ኣብ ከተማታትን ገጠራትን ኤርትራ ይኹን ኣብ ከተማታት ኢትዮጵያ ማእለያ ዘይብሎም ኤርትራውያን ግዳይ ማእሰርትን ቅንጸላን ገይርዎም ኢዩ።  

ብ1967 ዓ.ም ድማ “ዓሳ ንምቕታል ባሕሪ ምንጻፍ” ካብ ዝብል ኣረሜናዊ ፖሊሲታቱ ተበጊሱ ነቶም ካብ ከተማታት ወጻኢ፡ ኣብ ደንበታትን ንኣሽቱ ቁሸታትን ዝነብሩ ኤርትራውያን ናብ ወተሃደራቱ ዝቆጻጸርዎም ዓበይቲ ከተማታትን ዓድታትን ክግዕዙ ዘገድድ ውሳኔ ኣሕለፈ። ካብ’ዚ ውሳኔ’ዚ ተበጊሱ ድማ ኣብ ምዕራባውን ምብራቓውን ቆላታትን ኣብ ኣከለጉዛይን ሰንሒትን ዝርከባ ዓድታት ከቃጽልን ክቐትልን ጀመረ። ገለ ካብ’ተን ኣብ’ዚ እዋን’ዚ ዝተቓጸላን ህዝበን  ድማ ግዳይ ናይ ቅትለት፡ ምፍንቃልን ስደትን ዝዀና ዓድታት ንምጥቃስ ዝኣክል ዓድ’እብራሂም፡ ዓድ ኩኩይ፡ ተኾምብያ፡ ምስያም፡ ሃዘሞ፡ ሶይራ፡ ዓይለት፡ ኣኽዋር፡ ገምሆት፡ ሕርጊጎ፡ ጀንገሬን፡ ሓልሓል፡ ፋና . . .ወዘተ ከም ኣብነት ምጥቃስ ይከኣል። ከም ሳዕቤን ናይ’ዚ ግፍዕታት’ዚ ብ1967 ዓ.ም ልዕሊ 30,000 ዝዀኑ ኤርትራውያን ናብ ሱዳን ተሰዲዶም፥ ክሳብ ሕጂ ድማ ውሑዳት እንተዘይኰይኖም እቶም ዝበዝሑ ናብ ዓዶም ኣይተመልሱን።

 

 ምሉእ ትሕዝቶ ክተንብቡ  ዝስዕብ ቀለበት ጽዓን PDF link

 
ብደገፍቲ ስርዓት ህግደፍ ዝተፈጸመ ቅትለት ንኹንን
Blina News - brk/news

ዘለናዮ እዋን ኣብ ኣጋ ወጋሕታ ዘሎ ድቕድቕ ጸልማት እዩ ከብሎ ዝኽእል ብዙሕ ምልክታትን መግለጺታትን ኣለዎ። ኣጸቢቑ በርሃው ክሳብ ዝብል ድማ ዝዕንቀፍን ዝወድቕን ዝስበርን ክህሉ ንጽበዮ ነገር እዩ። እዚ መበገሲ ጌርናዮ ዘለና ኣርእስቲ ኣብዚ ቀረባ መዓልታት ኣብ ሃገረ እስራኤል ዝተፈጸመ ቅትለት ንጹህ ኤርትራዊ ዜጋዩ። ህይወቱ ዝሓለፈሉ ምኽንያት ከኣ ጸረ እቲ ሃገር ኣባዲሙ ህዝብና ንስደትን መቕዘፍትን ዘሳጠሐ ዲክታቶርያዊ ስርዓት ደው ስለ ዝበለ ጥራሕዩ እዩ ዝበሃል ዘሎ። በዚ ሕማቕ ተረኽቦ ዝሰምበረ ልቢ ኩሉ ደላይ ፍትሒ ብሓፈሻ፡ ናይ ቀረባ ቤተ ሰብ ድማ ብፍላይ ጽንዓትን ርግኣትን እናተመነና ንመዋቲ ድማ መንግስተ ሰማያት የዋርሶ ንብል።

ቀጺልካ ንምንባብ ኣብ ዝስዕብ ቀለበት ጽዓን። PDF link

 
ግለጺ ምስሓብ ክልተ ውድባት ኤርትራዊ ስምረት ንደሞክራሲያዊ ለውጢ (ኤስደለ) ደሞክራሲያዊ ውድብ ብሒረ ብሌን (ሆደ) ካብ ኤሃባደለ
Blina News - brk/news

ብቐዳምነት ዕዙዝ ገድላዊ ሰላምታና ክነመሓላልፈልኩም ደስ ይብለና። ብምቕጻል ንሕና ኤርትራዊ ስምረት ንደሞክራስያዊ ለውጢ (ኤስደለ) ደሞክራሲያዊ ብሔረ ብሌን (ሆደ) ካብ ቅድመ-ቀዳማይ ጉባኤ ኣዋሳ ኤሃባደለ፡ ማለት ካብ ኮሚሽን ጀሚርና ስጋብ ቀዳማይን ካላኣይን ጉባኤ ኤሃባደለ ዓቕምና ብዘፍቅዶ ንባይቶ ብዘይ ግብዝነት፡ ሓያል ናይ ህዝቢ ኤርትራ ባይቶ ንኽኸውን እቶም ኣብ ዝለዓለን ዝተሓተን ሓላፍነት ዝተመዘዙ ኣባላትና ሙሉእ ግዜኦም እናሃቡ ኩሉ ዘለና ዓቕሚ ጸንቂቕና ከነበርክት ጸኒሕና ኢና። እዚ ክንብል ከለና ሃገራዊ ጉቡእና ኢልና ስለ እንኣምን እምበር ሓለፋ ወይ ናእዳ ስለ ዝተጸበናሉ ኣይነበረን።

ምሉእ ትሕዝቶ ንምንባብ፣ ኣብ ዝስዕብ ቀለበት ጽዓን.PDF Link.

 
ደምዳሚ መግለጺ ሳልሳይ ስሩዕ ኣኼባ ኤርትራዊ ስሙር ሃገራዊ ግንባር - ኤስሃግ
Blina News - brk/news

ኣብ ዝተፈላለዩ ኣህጉራት፡ ግን ኣብ ሓደ እዋን ካብ ዕለት 25 ሓምለ ክሳብ 5 ነሓሰ ዝተኻየደ ሳልሳይ ስሩዕ ኣኼባ ላዕለዋይ ባይቶ ኤስሃግ፡ ሕሉፍ ጉዕዞታቱ ገምጊሙ መጻኢ መደባቱ ብምስራዕ ዛዚሙ'ሎ።

ኤስሃግ ብሕዳር 2021 ዝተመስረተ ናይ ሸውዓተ ውድባት ግንባር ኮይኑ፡ ኣብ ታሪኽ ናይ ደንበ ተቓውሞ ሓዲሽ ክበሃል ዝከኣል ክልተ ዓበይቲ ነገራት ተግባራዊ ንምግባር ዝዓለመን ብዓቕሙ እናኣተግበረን ዝጸንሐ ግንባር እዩ።

 

ምሉእ ትሕዝቶ ኣብ ዝስዕብ ቐለበት PDF ጽዓን.

 
ዝኽሪ ስውኣት 2023
Blina News - brk/news

 

mod_btslideshow

Saturday 19/12/2020 Live stream on 20:30 Berlin time.

Who's Online

We have 43 guests online

ሆ ደ ር  ሕ ላ ን