www.blina.org

ግለጺ ምስሓብ ክልተ ውድባት ኤርትራዊ ስምረት ንደሞክራሲያዊ ለውጢ (ኤስደለ) ደሞክራሲያዊ ውድብ ብሒረ ብሌን (ሆደ) ካብ ኤሃባደለ

ብቐዳምነት ዕዙዝ ገድላዊ ሰላምታና ክነመሓላልፈልኩም ደስ ይብለና። ብምቕጻል ንሕና ኤርትራ...

ዕድመ ንዝኽሪ 1 መስከረም 1961 ኣብ ዙም።

ዕድመ ንዝኽሪ መበል 62 ዓምት ሓደ መስከረም 1961 ምጅማር ብረታዊ ገድሊ ህዝበ ኤርትራ ብጅግና ...

ደምዳሚ መግለጺ ሳልሳይ ስሩዕ ኣኼባ ኤርትራዊ ስሙር ሃገራዊ ግንባር - ኤስሃግ

ኣብ ዝተፈላለዩ ኣህጉራት፡ ግን ኣብ ሓደ እዋን ካብ ዕለት 25 ሓምለ ክሳብ 5 ነሓሰ ዝተኻየደ ሳል...

ግለጺ ምስሓብ ክልተ ውድባት ኤርትራዊ ስምረት ንደሞክራሲያዊ ለውጢ (ኤስደለ) ደሞክራሲያዊ ውድብ ብሒረ ብሌን (ሆደ) ካብ ኤሃባደለ
Blina News - brk/news

ብቐዳምነት ዕዙዝ ገድላዊ ሰላምታና ክነመሓላልፈልኩም ደስ ይብለና። ብምቕጻል ንሕና ኤርትራዊ ስምረት ንደሞክራስያዊ ለውጢ (ኤስደለ) ደሞክራሲያዊ ብሔረ ብሌን (ሆደ) ካብ ቅድመ-ቀዳማይ ጉባኤ ኣዋሳ ኤሃባደለ፡ ማለት ካብ ኮሚሽን ጀሚርና ስጋብ ቀዳማይን ካላኣይን ጉባኤ ኤሃባደለ ዓቕምና ብዘፍቅዶ ንባይቶ ብዘይ ግብዝነት፡ ሓያል ናይ ህዝቢ ኤርትራ ባይቶ ንኽኸውን እቶም ኣብ ዝለዓለን ዝተሓተን ሓላፍነት ዝተመዘዙ ኣባላትና ሙሉእ ግዜኦም እናሃቡ ኩሉ ዘለና ዓቕሚ ጸንቂቕና ከነበርክት ጸኒሕና ኢና። እዚ ክንብል ከለና ሃገራዊ ጉቡእና ኢልና ስለ እንኣምን እምበር ሓለፋ ወይ ናእዳ ስለ ዝተጸበናሉ ኣይነበረን።

ምሉእ ትሕዝቶ ንምንባብ፣ ኣብ ዝስዕብ ቀለበት ጽዓን.PDF Link.

 
ደምዳሚ መግለጺ ሳልሳይ ስሩዕ ኣኼባ ኤርትራዊ ስሙር ሃገራዊ ግንባር - ኤስሃግ
Blina News - brk/news

ኣብ ዝተፈላለዩ ኣህጉራት፡ ግን ኣብ ሓደ እዋን ካብ ዕለት 25 ሓምለ ክሳብ 5 ነሓሰ ዝተኻየደ ሳልሳይ ስሩዕ ኣኼባ ላዕለዋይ ባይቶ ኤስሃግ፡ ሕሉፍ ጉዕዞታቱ ገምጊሙ መጻኢ መደባቱ ብምስራዕ ዛዚሙ'ሎ።

ኤስሃግ ብሕዳር 2021 ዝተመስረተ ናይ ሸውዓተ ውድባት ግንባር ኮይኑ፡ ኣብ ታሪኽ ናይ ደንበ ተቓውሞ ሓዲሽ ክበሃል ዝከኣል ክልተ ዓበይቲ ነገራት ተግባራዊ ንምግባር ዝዓለመን ብዓቕሙ እናኣተግበረን ዝጸንሐ ግንባር እዩ።

 

ምሉእ ትሕዝቶ ኣብ ዝስዕብ ቐለበት PDF ጽዓን.

 
ዝኽሪ ስውኣት 2023
Blina News - brk/news

 
ዮሃና ንመበል 32 ዓመት ናጽነት አሪትራ።
Blina News - brk/news

32 ዓመት ናጽነት...........?

 
ዒድ 2023
Blina News - brk/news

ርሑስ በዓል ዒድ ኣል-ፈጡር 2023 ይግበሮ።

 
ፋሪዕ እክባ ሙርቛ ብሊኑዂ/ሆደ፡ ሽካ ሰዃ(13) አመሪዂ ጀዊሪ ግርጛ።
Blina News - brk/news
ፋሪዕ እክባ ሙርቛ ብሊነሪ/ሆደ፡ተከልስረትልድ (2009-2022) 13 ኤመራ እሰረ ባሕሮ ጀዊሩዂ ባሓር ደቲ
እንኲቲ። እና ወጨም ኒስ ብርፍ ሰዉ በላይን ደባንዲ ፍትሕዲ ይና ኮሊትል ነገስሮ፣ በሎቲካ ደርብድ ኤሪ
ሙሩቚ ኤርትሪዉዲ እኩላ ለመለም ያዂ ወጨም ብሊናዂ ጀረደኩ፡ ዮ እምነዉ ደርብ ሰላሙዂድ
ወንቐርሳዂ መሪ ዋስነስ ጉሽነዲን፣ ሒልድ ዓጨጭስሮ ህንበኩሉ ዮኽር እምነዉ ግን ንርቲ ብርፍ ሰዉ። 


To continue click on this PDF link
 
ሰሳ አመሪዂ ታና ላምፓዱሲዂ (03.OCT.2013-03.OCT.2022)
Blina News - brk/news

እና ወክት ውራ ክመ ሄንፈይሰኩ፣ ና ገነዲ ና እክልዲ ና ከዉዲስኻ ሰሳ ኤመራ ና ግናደድ ኤርኖ ንቡር እሲገዉ ና ኣክና ብነድ ቂር ቀም ሰጝኒ ንኪር ቂር ወሸቒል ህንበነኩ። 369 ግናደድ ኤደራ በ ፍሪጅል በጥዮ ህንበዉ ኤዉር ዓገብ ግን ያኹ ወንቐረስ፣ ኤሪዉል ማልናዂ ዓገብ ኣኽላ። እና ሰሳ ኤምራ በጥዮ ቐሪም በ ኣንጦጠለዉ ግናደድ በንቲ ሻኽኒ ይኖ ሞራል ሻኽኒ። ሓየምነን ና ታናስ እስኖ፣ እዲና ዋስሮ ዋዕ ይኖ፣ ይና ልጝሊ ሸምዓ በርህድኖ ይንቑርድ ድዉኖ ጨገምዳዂ ሻኽኒ። ላኪን ይን ዓውዲ ሻኽኑዂማ ግን ወንቐራ።

 

To continue click on this PDF link

 
ሽዱሽተ ተቓወምቲ ኤርትራውያን ውዳባት ሓባራዊ ጋዜጣዊ መግለጺ ብዛዕባ ህሉው ጥሕሰት ዶብ ሰራዊት ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ
Blina News - brk/news


ገዛኢ ስርዓት ጃንዳ፡ ዲክታቶርያዊ ስርዓት እሳያስ ኣፍወርቂን ጭፍራኡን ኣብ ውሽጢ ሃገር ንህዝቢ ኤርትራ
ብጭካነ ረጊጽካ ብምምብርካኽ ንምግዛእን ከምኡ’ውን ንምውራድን፡ ብኽብርን ነጻነትን ኣብ ሃገሩ ናይ ምንባር
መሰረታዊ መሰሉ ሓሪምዎ ይርከብ። ኣብ ወጻኢ ድማ ንዝምድና ሕዝቢ ኤርትራን ኣሓት ዝዀኑ ጐረባብቲ
ሃገራት ብምብልሻው ዕድመ ስልጣኑ ንምንዋሕ ናይ ህዝብታት ቅልውላዋት፡ ግጭታት፡ ውጥርታት፡ ከምኡ’ውን
ውግኣት እንዳፈጠረ ይነብር ኣሎ። ናይ‘ዚ ሓቀኛ ርኡይ ምስክርነት ኣብ ቀረባ እዋን ስርዓት እሳያስ ኣፈወርቂ
ንኹሉ እቲ ብዓለም ደረጃ ብኹለን ሃገራትን ማሕበረ-ሰብ ዓለም ቅቡል ዝዀነ ዲፕሎማስያዊ ኣሰራርሓ ባህልን፡
ልሙድ ናይ ወጻኢ ዝምድናታት ፖሊሲታትን ኣሰራርሓን ብምርጋጽ ዘይንቡርን ዘይሕጋውን ስራሓት ምፍታኑ
እዩ። እዚ ከኣ ናይ ሱዳን መንግስቲ ዘይፈልጦ ዋዕላ ናይ መራሕቲ ሲቪላዊ ምምሕዳር ምብራቕ ሱዳን ኣብ
ኣስመራ ዋዕላ ንኸካይዱ ጸዊዑ::

 

to read more click on this PDF link

 
ዕድመ ንዝኽሪ 1 መስከረም 1961 ኣብ ዙም።
Blina News - brk/news

ዕድመ ንዝኽሪ መበል 62 ዓምት ሓደ መስከረም 1961 ምጅማር ብረታዊ ገድሊ ህዝበ ኤርትራ ብጅግና ሓምድ ኢድሪስ ዓዋተ።

 

 

ዝያዳ ሓበረታ ኣብ ዝስዕብ ቀለበታት ጽዓን ፣ብትግርንኛ

                                                ብዓረብ(Arabic)

 
Eid Aladha mebruk
Blina News - brk/news

 
ሓዋርያዊ መልእኽቲ ካቶሊካውያን ጳጳሳት ኤርትራ
Blina News - brk/news

ሰላምታ
1. ፍቁራን ደቅናን፣ መላእ ሕዝብናን፡ ኵልኹም ደለይቲ ሰላምን፣ ካብ እግዚኣ ብሔር ኣቦናን፣ ካብ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ሰላምን ፍቕርን ምስ እምነት ነኣኻትኩም ይኹን 1 ። ኢየሱስ ነቲ ኣብ መንጎ ዝነበረ ከልካሊ መንደቕ ጽልኢ ብምፍራስ፣ ነቶም ክልተ ዝነበሩ ሓደ ዝገበረ ሰላምና 2፣
ብመስቀሉ ምስ ኣምላኽ” ዘተዓረቐና፣ ነቶም ርሑቓት ዝነበሩ ሰላም ዘበሠረ 3 ንሱ እዩ። ሕጂ ውን ነቲ ዓለም ኪህቦ ዘይኽእል ሰላሙ ዘተስፈወና ኢየሱስ፣ ሰላሙን ጸጋኡን ምሳኻትኩም ይኹን ፣ ብዚብል ቃል ሰላምታን ምርቓን4 መልእኽትና ንሰደልኩም።
እቲ ሞት ስዒሩ ዝተንሠአ፣ ብትንሣኤኡ ንሰማይን ንምድርን ማለት ንሰብን ንኣምላኽን ዘተዓረቐ፡ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ቡራኬኡ የፍስሰልና፣ መንፈስ ዕርቂ የውርደልና፣ ኣብ ዚ እዋን ዚ ትንሣኤኡ እነኽብርን እንዝክርን ዘሎና ጐይታ፣ ድሕር ቲ ሥጋዊ ሞትና፣ ናይ ትንሣኤና ተስፋ ዚህበና ጥራሕ ዘይኮነስ፣ ነቲ ሕጂ ኣብ ዚ ሕይወት ዚ ከቢቡናን ብዝተፈላለየ መልክዑን ኣገባብራኡን ዚፃረረናን ዘሎ ሓይሊ ክፍኣት ከም ንዕወተሉ ርግጽነት ዘጨብጠና ውን እዩ።

ቀጺልካ ንምባብ ኣብ ዝስዕብ ቀለበት PDF ጽዓን

 
National Representative Council of Eritrea-GIE (NRCE-GIE)
Blina News - brk/news

National Representative Council of Eritrea-GIE (NRCE-GIE)
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it nrce.gie.com
To General Abdel Fattah Al-Burhan & General Mohamed Hamdan Dagalo,


The National Representative Council of Eritrea- (Government-In-Exile) calls for an
immediate cessation of hostilities, and peace negotiations must begin without further
delay.
The ongoing war in Sudan will devastate the people and the Horn of Africa. It will
seriously affect the influx of refugees and the internally displaced. It will shatter the
Sudanese economy, which saw the fastest growth in Africa over the last decade. The
conflict has the potential to spill to neighboring countries. Moreover, it could increase violence
and internal displacements, which could overwhelm humanitarian responses.

To continue click on this PDF link.

 
Mery christmas & Happy new year 2023.
Blina News - brk/news

 
ምልክ ኤሪትሪዂ ዕምጭድ ሓርጠክ እንሸወዉ ክሱሰንኻ አቡነ ፍቅረማርያም ሓጎስ መ/ ሻ/ሚካኤል ሰገነይቲሩዂ ቋላዂድ ቆል ሆደሩዂ።
Blina News - brk/news
ይና በለዲ ሊኽ ኤመታት ኒር ክርሚል ወኽደም ዕምጩዂ ገሞላ ኒልድ ረሄይቶ ሰልፍኻ በሎቲከድ ከብተዉ ሰኽረጝን
ኤመታትስኻ ስላሕድ ለመለም ይንዂን። 1991 ጀበረቲት(ናጽነት) ኤርኖ ይና ባንዴረት ተከልነሳና፣ ‘’ተመስገንናንና ዪ ኳራ ፍቲ፣
ይና ቑር መርሓናዂ መሪ ኤርኑዂን ዩኖ ጃርሲ ሓመዱንዂ’’። ገሪዉ ይና ሻን ደኣም እና እክባ ሻዕብዩዂድ ገንጃ እላ ዩኑና ‘’በዳን
ፋሉ’’ ይኑሎም ሰጝነኩን። ነበክ እና ሰኾርጝን ኤሜታተል ካቶሊክ ኣቡናት ኤሪትሪዉ ሸጃ ክቱባን ናልድ ናልድ ላሪ ለበክስ ሰብረሪ
‘’ኤዊል ህንባዂን ኩዳን’’ ያዂ ክቱብር ስብከትድር እና ናን ህንብናዂሲ እንትሮ ኣኸት ድዋዂሲ ላሪ ጒኢ እንገት
መሀርድኑዂና። ዋስኒ። ወንቐርስጝኒን፣ ጂብናርልድ ፍኖ ለመለም ይናኽር ግን። እማ ይና ተምኔት ሲ ኤርኑኹማ? እና ደኮዉ
ሰኾርጝን ኤመታት ጋይትነዲ ዓባርዲ ዕምጭዲ ጃበራ ዕምጭልድ ኤወይሲ ኣኸት ዓለም መስከራዂሲ ይን ትብስኖሉ ውጅብ
ኣኽላ። ንንኻ ኤርትሪል ህንባዂ መሪ ምኩድሶ ማልሰጘን ደዉ የላ።

To read Full text click on this PDF link.
 
PRESS RELEASE Eritrean National Council for Democratic Change’s Concerns on the Resumption and Expansion of the war in Northern Ethiopia
Blina News - brk/news

The Eritrean National Council for Democratic Change (ENCDC) is deeply troubled by the resumption of the war in Northern Ethiopia between the Federal Government of Ethiopia and the Regional Government of Tigray. We are equally troubled of the entrance of the Ethiopian military forces to the Eritrean sovereign territory which we are afraid is leading to the expansion of the war to Eritrea and further involvement of the Eritrea military forces. We unequivocally condemn the entrance of the Ethiopian forces to Eritrean territory, and we demand that they withdraw immediately. Eritrean sovereignty is sacrosanct, and no military
forces of any foreign country or region is to enter the territory to conduct war. Furthermore,
we demand that the Eritrean regime refrain from any further military intervention in the
Ethiopian internal political affairs. ENCDC continues to call upon the Ethiopian Federal
Government and the Tigray Regional Government to resolve their dispute through dialogue,
not war.

 

To read more click on  this URL link

 

mod_btslideshow

Saturday 19/12/2020 Live stream on 20:30 Berlin time.

Who's Online

We have 56 guests online

ሆ ደ ር  ሕ ላ ን