www.blina.org

You are here:   Home Blog Blin/ብሊን ሆደ ሙርቋ ብሊን ኪዳ በዓል ልደትዲ፣ ሰርገል አመራ 2011ዓም ሓዲስዲት ሸንህስተቲኩም
ሆደ ሙርቋ ብሊን ኪዳ በዓል ልደትዲ፣ ሰርገል አመራ 2011ዓም ሓዲስዲት ሸንህስተቲኩም
Tuesday, 21 December 2010 22:49

ሻን ሓይሳንዲ እቴታድዲ

2010 አመራ፣ ሆደ ሙርቋ ብሊናዅ ኒ ብርፍእዅ አመራ በዓልዳኹሊ፣  ተኸትልድር ሺራኹልድር ና ትኩዅ ተምኔሲ ከለብርንኹን ፋይሕል ፍኖ ሓመድነኩንኩም፣ ትክ ተለይንተት ኮድ ዪነኩንኩም።

 

2010 አመራ፣ ዪና  ወረባ፣ እነ ደከው ኣሜታተል፣ ኒ መቕጠንሊ፣ ጂባ ሕኩመት ሻዓብየቱዅ ካያ ኣኽጊ፡ ክራማትር ኢዶ ትግርኽር ዓመጭዅሉ። አረሳ ርብዒት ኒ ወረኒልድ ዔስጊ አመታት ደኵሱዅ። ንድኻ ዪና ወረቢል ገሪው ጪው ጎትስነት ዓለምክ መስከረነኵ።  እና ነጙር ሽቕ ግን ሳዳ እዎ ህንበኵ እማ ጃርሲ ሓመድነኵን፣ ኒሰና ኮዶ ኒገሺ ሰላምር ፍትሕል ወተስሮና ሺውነኵን።  

2010 አመራ፣ ዪና ኮሊትል (ሃገር) እና ምጨት እከይ መቕርሕ ህግድፉዅዲ ትግርዲ ኮድድስገ፣ ሻሎትሲ ሰልፍ ትንክባዅ ኣኻዅድ፣ ና ኮሊትል ሳዳ ብኖ ናሉክ መርሔኹልክ፣ ፈሩኑ ናው ዳድግናዅ ብርጃር እላ። ገሪው ናመከረይ ኤርእንስገው ህበነኵ። ኔስ ቋላዅድ ኮሊ ቁርዲ ኣኽኖ ሰላማዊ ሰልፊዲ ዋሩቑ ከተብነዲ ዪና ዋጅብ ኣኸውድ ለመለም ህንብነኵን።

2010 አመራ፣ ኮዶ ይነከውሲ አብሽርኩም ህንብነኩንኩም እንተ ጨገም ኒደኤም አኽሮ ግን የውድ፣ አዲስ አበቢል እስተዅ ሻነ ዲባ አቅትራሲክ ሳዳ እዋዅ ግን። ሆደ ኮዶ ሻነ ነበክል ሕበርስረ ህንብነኩን ካያ አኽጊ ናመጡ አኽሮ መቅርሕሩ እርግቲ። አመራ 2011 ዲባ ኮሊሩዅ፣ እስቲሮ ፈራዅሊ በላይን ዓድጝስግኒ፣ ዲቢል ሕበርሲነ ና ናይሲ ጃቢስድኖኽር፣ ላሕማ ኮሪሩዅሲ ልምድኖኽር፣ ና ዋጅብ ኣኸት መኾኽነኵን። ብሊና ዲባ ሽጉራ ኣኽሮ ቋላዅሉ መቕደንታ ኣኽሮ ዪና ዓውድኽር ካበለሉ።  እማ ናን ትልድ ተርስነ ደለምኖ፣ መቕርሕል ቱኖ፣ ጃርኻ እንከተውስኽር ና ለበኪል ወንተስሮ ጸሎትዲ በሎትስዲሲ ለመለም ዪኖ ሆደ ሻንሲ ኮድጘቲ።

2010 አመራ፣ ኮዶ ከብተ ህንባዅ ደርብሲ ድርጝዳዅ  ሳዳ ቋሊሱዅና። ብርሃን ጃብ ኮዶ ጭልም ዕልልሲ ጠቁ ሳዅ ጃቢቶ እንተረድ ናውክ ኤርእንዅን ግን እማ እና በዳን ወክት ኒስ ካርኖ ሳደዲ ሰላምዲ ደበልትኖ ቲዃ ሆደሩዅሲ ሻኽንን። ሆደ ቋረና ብሊናዅ ግን። ቋረናኻ ኩሹትል እንጠርደንሉ አርውድ ሓስእ ተምነተለሎም።  ምስጢር ዪና ወረቢዅ እርጋዅ፣ ላሕማ ግን፣ ክብር ግን፣ ሕሽም ግን፣ ዪን ህንብናዅልክ እኺኺርሲ ከበርድንን።  ድዳ ብሊኒዃ ድዳ ኮሊ አረትሪሪ ዅ ግን። ንድኻ ብሊናርሲ ተከውነን አሪትረት ንር ምልእትትድ መንደርትቶ ተከውነትላ ፈሀምስሮና ህንበኩሉ። ዓውድኻ ጀርዲንሰና ግን ኮስኮስና ዓቍ ጂእስና ከናከና ጀረበደኩሎም። ዪና ጋብዲ ዪና ዓዋዲትኻ ዪን ከናኸነግነሎም አሪው ከናኸንድኖልም ኣኽኒ።

2010 አመራ፣ እንኩል (ውድባት) ናይ ሙርቁኽሲ እትሓወንደውዲ ነጨገውዲ፣ ከዋ ጃብል ቛልዖት እንገት ቋልሰው ኣኽኑዅ። ኒግር ሰርገል ግን። ህግደፍርሰና ኮሊሲ ማሓለውዲ፣ ላሕመድ ሰበከውር ኔን  ምለው ግን እማ ሃመልስጋ። ከው ግን ኮሊ (ሃገር)። ኮሊ ኣኽላ ከው። ከውኻ ና ጋብድር ና ዓውዲስኽር ና ሻንድር ና ብሪል መቕርሕስድኖ ና ዋጅብ ግን። ኮሊት እንከለኩን ያዅ ናይ ከዋዅሲ ተምኔና ካያ ኣኽጚ ለመለም ዪሮኽር ፈሀምሮኽር ሻዅዅ። “እመሪ ቋልነሉ” ህግሓኤ ኣስመራ ጋእ ይግሪ ድምሩ ስግረው ግን። ንኪ ሓየብስጝኒ ዲነን እመሪ ኣስመራ ጋእ ይነሰና ደው ሲኖልም ግን ዪና ውራ፣ ጠለምና ህግደፍሩዅሲ ደው ሰጝኒሉ?

2010 አመራ፣ ኤርትርያ ጋባይል፣ ላዅኵ፣ ዩዅ፣ ያዅ ዓዋዲት ቋላዅዲ እንከላዅዲ እያም ግን። ሆደርኽር ብሊናዅ ዓዋዲት፣ ሽንክራ ፖሎቲኩኹድ ኣኽኒ ለመለምድ ፣ ኒ ወንቐረውስክ ከፈልዶ ብራ ብሊናኹል ሰላምዲ ፍትሕዲ ነገስድቶ ለመለም የቲ። እንኵረጝን አመታት፣ ጋብ መለምልድ “ኮሊዲ ላሕመዲ” ዩኑ ምሊኒዅና፣ ። ና ነብክልኻ ቂጦራ ካያ ግን ናት ሰሀርዳዅሎም። ድደዲ ሓወነዲ ኮሊሩዅ ከሰረለሎም፣ እክብሰንኵ ፋሕ የነኩ፣ ዪና ከዋ ትግርድር ህግደፍስኽር ከተከትሰነኵ። ሻሎት ባሓርልኽር መለሎዕትል ትወነኵ። ናዋ ጋበነኵ ካያ። እማ ኒስ ዪና ሙሩቑ ፈሀምናዅሉ እያም ግን። ደንቢራ ወንተርናዅ ኣኽላ። ከው (ሙሩቍ) ሰዓርድኖ ግን።

2010 አመራ፣ ዪና ጋብሲ ጋብና ዪና ዓውዲት እንከልና ዪና ክብርዲ ዪና ኤውርናርዲ ኤርእናኹዲ ኒ መታን ከደምናዅዲ ኤመራ ኣኻዅድ ባህ ዩዅና። ሆደ ዪና ልጝንሲ ገብርኖኽር ልምኖኽር በሀር ኣኽጚ ግናይሩራይ ክድመት ወሪ ሰረት እሰቲ። ጋብ ዪነው ዪና ዓዋዲ ግን፣ ዪና ዓዋድኻ ዪና ጋብ ግን፣ ዪና ዓዋድኻ ዪና ክንፍፍዲ ዪና ኣርዋሕዲ፣ ዪና ክብርዲ ዪና ሳንሳዓዲ ግን። ኔስ ዲህስነን ብራኽር ሻኽኒ ከርኽር። ጃር ሒልድኻ ዪና ብሪል ሻና ሜሪ  (Federal) ተከልኖ፣ ግን።

2010 አመራ፣ ጋይትድኖ መንደርትደናኽር፣ ህግደፍቲ ካብና ስማሳዅ ወክት ኣኩ እንቱዅ። ኒስ ዪ መሪ ግን ዪና፣ ኒዲ ደው ዪና፣ ኮሊትር ከወስኽር ጠለምና ኣኸት ብርሃን ኣዅዅ እማ ካበና ህግደፍድ ኡደናኽር ደው ሳ።

ኮል መንድርትናኽር ሆደ ሺራዅል እልላ እንተነበክል ኣኽሮ ስርዱኑ ስረቲ፣ እንቋርዱኑ እንቋረቲ፣ አብሽርኩም ላኹክ ኒወክትሲ ግን ንመንደርታኹ፣ እማ፣  ሻናርሲ ተከዋ፣  ንኪትልድ’ኽር ናይ ብሊናኹሲ ቋላዅድ ፈምህድር ምህሮስኽር ጃቢታ። ሰላምዲ ሰርገልዲ ክድመትድር፣ ላሕመድር፣ እክብስነድር (ምውዳብ) ካያ ኤረስሰት እምኖ ሆደር ጨር ኣኻ።

ኪዳ በዓላት እሲን ዪነት፣ ሰላምዲ ፍትሕዲ ገምን ዪነት፣ የቲ ሆደ ሙርቛ ብሊኑዅ ወክትሪ ገሽ።

ግናይ ኒዅሲ ተብድጋዅ በሀርር ሻከላ!!!!

ሆደ ሙርቛ ብሊን ለንካ ከበርዲ ምህሮዲ

Tuesday, December 21, 2010

 

Last Updated on Tuesday, 18 January 2011 21:13
 

mod_btslideshow

Who's Online

We have 68 guests online