www.blina.org

ክብላ 8 ቅሬን ኡሰዉዱ ግርጋ (08/03/2020)

                 March 8, International Woman’s Day (08/03/2020)...

How Forced Labor in Eritrea

How Forced Labor in Eritrea Is Linked to E.U.-Funded Projects.   As it aims to stem the flow of migrants from Africa and bring about change in...

‘If they find us it’s death or kidnap’: the Eritrean footballers on the run

As Eritrea internationals use matches abroad to defect and seek asylum, we speak to one of the players hiding in Uganda. The moment Mewael Yosief had...

ርሒስ በዓል ልደት 2019

በዓል በኪት ልደት'ዲ ፥ ኣመራ ሰላምዲ ፍቅሪዲ ገምዳዂ እሲኒት። ርሑስ ልደተ'ክርስቶስ ፤ ዓ...

ክብላ 8 ቅሬን ኡሰዉዱ ግርጋ (08/03/2020)
Blina News - brk/news

                 March 8, International Woman’s Day (08/03/2020)

8 ክብላ ዕሙጫን ኡስውድ ግርጋ፡ ረአስ-ማልየት ዳበሮ ስናዓት ክብ ያኽ ቀሓት ገእ ሰና፡ ሸቃላ አሰው ናዳግሊ ገሙ እርገው ወቀጨው ዓዋዲ   ጎላሉኽ ደየን ዕምጭዲ (class) ካያ ዓቅትጊ፡ ሰና የው ነሰኾው ሸቃላ እኩላ ከደሙኑ  ስድቅ አረኻ ኡክላ ሶልዲራ ዔሱኑ እርግኒ፡፡ እና መረራኽ ሻቃኑኽ ዕምጭ ገእ ዩለን እርገ ዳለትሊ፡ (እክላ ክድመትሊ እክላ ስድቅ አረኻ) ያኽ ረኤይል ጉኖ፡ ናይ መታን ደበልትኖ ለመለም ይነስ ተር ሲኒኽ። እን ዳግሊ ገሙሎም እርጋኽ ዕምጭ ዓቅትጊ ጊኢትኖ አብ ሻኽድኖ ትም ይድኖ ጠዓንባዲ እንሸውስነዲ ክድመትልድ ሓቅ እንገት ዳገንስነዲ ገእ ዩሎም እርጉኽ፡ እን ናው ደክስናኽ መረራኽ ለመለምዲ፡ ፍዳታት አኩኑ ደክስናኽ ወክትዲት፡ አመሪ ሺባ 8 ክብላ ግርጋ ካብሪ ኒሂትል፡ ሸቃላ እሰውዱ ለመለም ህጃም በሄር ክመት ቃሊሳኽ ታናዲ ምህሮዲ አኽሮር መታን ዲመሲ ባሓርስሩ መንደርተቲ እንኩቲ።  

 

To continu click this ...PDF Link

 
‘If they find us it’s death or kidnap’: the Eritrean footballers on the run
Blina News - brk/news

As Eritrea internationals use matches abroad to defect and seek asylum, we speak to one of the players hiding in Uganda. The moment Mewael Yosief had been waiting for all his life came a few hours after what should have been the pinnacle of his young football career. Two goals and a man-of-the-match display from the tall midfielder in Eritrea’s 5-0 victory over Zanzibar on 29 September 2019, which set up a Cecafa Under-20 Challenge Cup semi-final against the east African heavyweights Kenya, was hailed by a tweet from Yemane Gebremeskel, the country’s minister of information, praising his performance.

To continu..click on this link PDF.

 
ዖነዲ ብስክዲረዲትል ፍዳ ደከውድ ታኒ ግርጋ ፈሪዕ ሙርቛ ብሊኑኽ ኤርትራ/ሆደ።
Blina News - brk/news

መሽወሪ 30 ዲትል በስክዲረት  ትሕሳስሪ 01 ትል ዖነት  1970  ትል ብሊነ ወረቢል   ራሕመት እንገት፣ ኢትዮጵያ ክራው (ጦር-ሰራዊት) ሃይለስላሴር  ንግስነት ዳለትሊ  ‘’ከውታትሲ ጨነትድኖ ብራ ኤሪትሪዂሲ ለዉኖ’’ ያዂ በዳን ጀመረድ እከክ ሰላምድ ሓደሮ ህንበውሲ ጥይድረዲ ለኸዲሲ ለጛ ኳሪል 800 ከውታት ኤወይሲ ኩናኹ ኤርትር ህጃም(ታሪኽ) ግን።

  እና ና መሳክበል ሓድራን አኽኖ፡ ብርጃር ኒ እማኒሰና ሰላም ግን፡ ዳሕና ህንብኖኩን ይኖ  ና ነቢር እሱ እርገው እከክ፡ ጨበርግናኽ ሓደጋ ጦር ሰራዊት ገምኑኹሎም። መሽወሪ 30 ዲ ትሕሳስሪ 01 1970 አርብየዲ ሰሳ አሜሪ  ጃብ፡ እነ ለጛ ደገጊተል መንደርቱ እርገው  ዳግሊ  ነሰና ጋሺቶ እንቶ እርገዉዲክ ናን አኽራሲክ ና ዓደድ ኤርእስትገው እከክ፡ ዕቡብድ 800 አወይሲ ንጉስ ሃይለስላሴር ሕክም እንሸቀው ክራው  ጦር-ሰራዊትዲ ኮማንዶስ ይስተው ና ሞላድ ኤርትርይ ቚር አኩኑ ኢትዮጵያ ሕክም ዓንቀይ ከደመውዲ፡ ንጃብ ቃልስቶ ኤርእጋኽ ራሕመት ጃሩኽ እንግጋዂ ደርብድ፡ ሰልፍ ግርጋ ኻ በስክዲራትል  ና ኣስላምዲ ክስታንዲት ኡሰውዲ ነሳኸውዲት  ቤክስታንሊ እክብሳ ይኖ ቱስኖ፡ ጃር ልጝሊ ላሪ በርእግኒ፡ ና ዳግሊ ጥየይዲ ብንባትዲት ጠዓት ሰና ብቅሲኒኹሎም፡፡ኒዳግሊ እንሲንቲ እክብድኖሎም ገረስግናውስኻ ቅብለድ ረሻሽድ ድገትል እርጋክ ውልቅ ያኽ ናማልዲ አዳምዲት  ፈረግኒ ናትክ ኩኑኽ። ኒ ደንበር ግርገስ ኻ ኮዶ ዖነት ቅብለድ አዋኽድ ኻ ፎርቶ ከረንልድ ተኮስተው ተቐዉ ስላሕድ  ማልኖ ብሪልኻ ክራውሲ ሰገስኖ ግናቲትዲ፣ ብሄሊንዲ፣ ገንዲ ና ጀርንቢዲ ና ማልዲ ና ልጝንትተል  ለኻ ዳይዳይ ያኽዲ ጥየይዲሲ መርጃኹኑዂሎም፡፡ እማ ንኪ እነ ይነከው ፈዳታት ደከው ገባር ብሊነው፡ ና ሰላምድ ዳሕና ህንብነኩን ይኖ ሓደሮ እርገው  ዳግሊ እስተኽ ዕምጭሲ ምጨትድ እልብድኑ ና ታናስ ጉድነኲን።

To read full content...click this PDF

 
ኣምነስቲ፡ ኤርትራ ን 18 ዓመታት ዝሓየረቶም ፖለቲከኛታትን ጋዜጠኛታትን ክትፈትሕ ጻውዒት ኣቕሪቡ
Newsflashes - Newsflash

መንግስቲ ኤርትራ ቅድሚ 18 ዓመታት፡ ንፕረዚደንት እታ ሃገር ብምንቃፎም ዝተኣሰሩ 11 ፖለቲከኛታትን 17 ጋዜጠኛታትን ክፈትሕ፡ ንሰባዊ መሰላት ዝጣበቕ ዓለማዊ ትካል፡ ኣምነስቲ ኢንትርናሽናል ጸዊዑ።

እቲ ትካል፡ መበል 18 ዓመት ማእሰርቲ ናይዞም 'ናይ ሕልና እሱራት' ንምዝካር፡ ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ን 18 መዓልታት ዝጸንሕ ጎስጓስ ከምዝግበር'ውን ገሊጹ።

እቶም ፖለቲከኛታትን ጋዜጠኛታትን፡ ንፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፍወርቂ ብምንቃፎም ኣብ 2001 ከምዝተኣሰሩ ዝገለጸ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል፡ ካብ ሽዑ ጀሚሩ ሃለዋቶም ከምዘይፍለጥ ገሊጹ።

ካብኣቶም፡ ዋላ ሓደ'ውን እንተኾነ ወግዓዊ ክሲ ከምዘይቀረበሉ'ውን እቲ ትካል ኣብሪሁ።

to read more click on this URL link

 
ጋዜጣዊ መግለጺ 1th መስከረም 1961 ብደምክራስያዊ ውድብ ብሄረ ብሌን ኤርትራ/ሆደ፡
Blina News - brk/news

ህዝብታት ኤርትራ መሰሎም ናጽነቶም ንምርካብ ብሰላማዊ አገባብ ዘካየድዎ ቃልሲ፡ ፍረ ዘይህብንአብ ዕጹው መገድንምስ በጽሔኣብዲያስፖራግብጺዝነበሩተማህሮ ምስዉሽጢሃገርዝነበሩተረዳዲኦምሓደ መስከረም 1961ዓ.ም. ሓርበኛ ሓምድ እድሪስ ዓዋተ ምስ ውሑዳት ጀጋኑ ብጾቱ ውሱናት ብብረት፡ አንጻር ናይ ኢትዮጵያ መግዛእትን ሓያላን ሃጸያት ዓንገልቶምን መሰልና ኣብ መሬትና ይከበር ኢሎም፡ ጥይትዝስሙዑላዕለት’ያ።

ወላ ኣብ ሞት’ውን ክብሪ ኣሎ፣ብሂወትና ከሎናሃገርናኣይትግዛእን ኣይትግዛእን ኣይትግዛእንብምባል ቀዳመይቲ ጢይት ንናጽነትን ሓርነትን አብ ጎቦ አዳል ሽግ ምጅማር ፍትሓዊ ብረታዊ ቃልሲ ህዝብታት ኤርትራ ዘበሰሩላ ክብርቲ ዕለት እያ።

 

መቀጸልታ ምሉእ ርኢቶ ንኽተንብቡ ኣብ ዝቅጽል (Pdf. link)ጽዓን።

 
41st Regular Session Human Rights Council on Eritrea
Blina News - brk/news
A/HRC/41/L.15 Vote Item:2 - 37th Meeting, 41st Regular Session Human Rights Council

11 Jul 2019 -  Vote on Draft Resolution - A/HRC/41/L.15 - "Situation of human rights in Eritrea" - submitted by Australia, Austria, Belgium, France, Germany, Netherlands.

 

 To continu...click on this Link UN.org

 
Eritrea ranks 126th out of 179 countries
News - Latest

Eritrea ranks 126th out of 179 countries in Transparency International’s Corruption Perceptions Index

Read more...
 
How Forced Labor in Eritrea
Blina News - brk/news

How Forced Labor in Eritrea Is Linked to E.U.-Funded Projects.

 

er-refugeeAs it aims to stem the flow of migrants from Africa and bring about change in a dictatorship, the European Union is spending millions on projects built by people in forced conscription.

 

To read more ! Click on this Link. nytimes.com

 
ርሒስ በዓል ልደት 2019
Blina News - brk/news

በዓል በኪት ልደት'ዲ ፥ ኣመራ ሰላምዲ ፍቅሪዲ ገምዳዂ እሲኒት።

ርሑስ ልደተ'ክርስቶስ ፤ ዓመተ' ፍቅርን ሰላምን ይገበረልና

2020


ብሊና ኦርግ

 
ጀዊራ እክባ ፋሪዕ ሙርቛ ብሊነሪ- ኤርትራ ሽካ ኣመራ 11.11.2009-11-11.2019 ተከልስረትል
Blina News - brk/news

እዳናኹ ሙርቛ ብሊናዂ ኮልኽር ዲያስፖሪልኽር መንደርትደናኽር፣ ይን ሓለኖ ሰገርናኹስና ኣከገግር፣ ውራ ህብደናኹን፣ ይኖ ደባነቱ  ወንቐረስ ጃብስነኩንኩም።

ፋሪዕ እክባ ሙርቛ ብሊነሪ-ኤርትራ፣ ሆደ ያዂ ጀመረድ ኤርእስረሪ፣ ብሊን ናይ መታን ፍንሕንሕ ይድኖ ሓለንዶ ከርተፍ የረሪ ኤርበዲ ኤመረዲ 11.11.2009-11-11.2019  ንርኣክነት ጀዊራ ሽካ ኤምሪኹ ትዃስ በርህደቲ እንኩቲ። ይና ጋብድኻ ጋብጝኒ ይነኣኽርድኻ ሓሰብጚኒን ድንክል እስተና ሰጘኩ። ሆደኻ እና ሰንሰለት ኒስ ከርደ ጉራዂ ኤመራ ግን። ሆደ ‘’ትምያ’’ ያዂ ወክትል ትም ይነሊ ይና ወራትሲ ኤሪዉ እሲድኖሉ ኣኽኒ ይን ህንብነኩንሉ ይሮ ኣቅሩንሊ ንር ማእኮትዲ ንርእስታዲት ከዋ ጃብል ኣዋጅድ ገምድራ ግርጋ ባርሂ ግን።

To read full texst....click this PDF link.

 
Eritrea heads list of worst countries.
Blina News - brk/news

Washington — Eritrea is the world’s worst country for press censorship, a media watchdog says in a report which also cites extreme measures in nine other countries including....

 

To continue reading click this.... URL link.

 
እንተ መጡ ጉኖ ህንብኖኩን!!! ፋሪዕ እክባ ሙርቛ ብሊኑዂ/ ሆደ/ ኤርትረያ
Blina News - brk/news

ኣንተል ሓይሳን ሽማግሌ ባሕሮ ብሊነሪ 2019

በደሮ ደባንዲ ዓፍየዲ ተምኔትነኩንኩም። ጉድኖሉ ህንብደናዂ ሽንካራ በኪት ተምኔዲ ትክ ወረቢዂዲ ኣኸዉድ ሰርገልዶ ኣኸት ሸክ ሻኽኒ።

እና እንታ በሀር ንየት ወረቢ ነበኺ ኣኽነዲን ይጝር እንተ ሙርቛኽር እታ ስምጥል ህንብነኲን።

ዪን ብሊና እክባ፣ እክልል ዲበስ ዲያስፖሪል ተከልና ላ ትራ ንርቱ ላሪ እሰላ ሊኽ ትራኻ ጃና እሸወክ የና መሰልሰና ላሓምኖ ከደምነን ድንጛ ፍኖኻ ቂልስሰለና፣

ኲራ ካርኖኻ ጓቁሰለና፣ ሙዂርናዂር ተቀለና፣ ዪኖ እምናዂ እንተሰና ሻን ፋርሳን ክምነት ሳድኖ ጝን። እና ቲዃ ኒስ ዪና ቁርሊ ካስኖሉ ኣከን ደኣም ብርፍ ስነክ ሕርጥ ዪጝኒ ስበርድር ገሪ ኣጭጉምሲ ካርኖሰና ዪና ሽንሄት ሰርገለድ ኤርእኖ ሳዳ ከበጝኒ ሰደርንን የንት ጝን።

 

To read full text click link PDF file.

 
20 ትጟኒሪ ፍዳታት ታና ግራጋ፡ ፈራዕ እክባ ሙርቛ ብሊናዂ/ ሆደሲ ስኲራዂ።
Blina News - brk/news

20 ትጟኒሪ፡ ኤሪትርዩዉ እከክ ና በሄርዲ ና ግናይዲ፡ ብረዲ ከውዲር መታን፡ ፍዳ ደከውድ ከበርድነሪ ታና
ግርጋ ግን፡፡ ና ሃብነ እልብድኑ 28 አመታት ኤሪ ገፍድ ኮዶ ኢሰያስዲ ኒ መዓኛዲ ይነ ፍዳ ደከውድ ስጙድ፡
ሰቀጠነሪ ግርጋ አኽሮ ህንበቲ።

 

To read more click on this PDF link.

 
2010 Investment Climate Statement - Eritrea
News - Featured News

2010 Investment Climate Statement - Eritrea
2010 Investment Climate Statement
Bureau of Economic, Energy and Business Affairs
March 2010

Read more...
 

mod_btslideshow

Who's Online

We have 311 guests online

ሆ ደ ር  ሕ ላ ን