www.blina.org

ኤረትርያጀበረት(ነጻንት)ባሕሮግርጋ24/ክብላ/2020ዓም ፋርዕእክባምርቛብሊን/ሆደርሽፍሽፋ።

ኤረትሪ-ቊር፣ ሰኾረን አመታት ሓርብዲ እንሺኽዲር ደንቢ 24/ክብሊሪ/1991ዓም ጂብናር (መግዛእቲ) ...

! كل عام وأنتم بخير

كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليم...

እክካ-እክባ (COMMINITY) ልግዲ ዳበርነዲ ውረድ ዓቐንሳዂን? ፋሪዕ እክባ ሙርቛ ብሊናዂ /ሆደ/

ልግድ እክካ-እክባ ዒል ቛሕ ሰምድ ገበርሳዂ አኽላ። ሺራዂ ወክትዲ ደባነትዲ(ሰላምድ) ይማም &nb...

ሓባራዊ መልእክቲ ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ናብ ዝምልከቶም ኣህጉራውያን ትካላት

ክቡር ኣቶ ፊሊፖ ግራርዲ - ኮምሽነር ላዕላዋይ ኮምሽን ጉዳይ ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት - ጀነ...

Eritreans launch urgent appeal to Ethiopian Prime Minister Abiy over refugees
News - Latest

On behalf of the undersigned Eritrean opposition groups, we are writing this open letter to you to express our grave concerns about the fate of Eritrean refugees and asylum-seekers in Tigray, Ethiopia. For the last two decades, Eritreans have been faced with the impossible choice of remaining under a brutal dictatorship at home or of terrifying and dangerous journey risking their lives in search of protection, freedom, security and protection in and out of the sub-region. During these difficult times, Ethiopia has generously offered shelter and protection to more than 173,000 Eritreans awaiting return upon change or resettlement to third countries. Ethiopia’s generous reception and protection of Eritrean refugees during these turbulent times will be remembered for generations to come.

 

To continu reading go to this Web link eritreahub.org

 
! كل عام وأنتم بخير
Blina News - brk/news

كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، وتقبل الله منا ومنكم           

صالح      الأعمال.

ዒድ በኪትዲ  ሰላምዲሩኽ  እሲኒ፤  ኣመረድ ኣመራ እንተራኽ ይንኻ ዲናኽር ።

ርሑስ ዒድ አል ፈጡር ፤ ምስ ሰላምን ፍቅርን።

 
ሓባራዊ መልእክቲ ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ናብ ዝምልከቶም ኣህጉራውያን ትካላት
Blina News - brk/news

ክቡር ኣቶ ፊሊፖ ግራርዲ - ኮምሽነር ላዕላዋይ ኮምሽን ጉዳይ ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት - ጀነቫ

ክቡር ዶ/ር ተድሮስ ኣድሓኖም - ጠቕላሊ ዲረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ጠቕላሊ - ጀነቫ

ቅዳሕ፡-

ካልኦት ዝምልከቶም ኣካላት ሕቡራት ሃገራት

ንኤርትራውያን ስደተኛታት ኣዕቆብቲ ሃገራት                               31 መጋቢት 2020

ጉዳይ፡-

ንኣብ ውሽጢ ሃገርን ወጻእን ዘለዉ ኤርትራውያን ጸረ-መቕዘፍቲ ኮሮና ቫይሩስ ንምክልኻል ዝዓለመ ምሕጽንታ ክቡር ኮሚሽነር ላዕለዋይ ኮንሽን ጉዳይ ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ጉዳይ፡ ኣቶ ፊሊፖ ግራንዲ ክቡር ጠቕላሊ ዲረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶር. ተድሮስ ኣድሓኖም ንሕና፡ እዞም ኣስማትና ኣብ ታሕቲ ተጠቒሱ ዘሎ ንኹሉ ኤርትራዊ ፖለቲካዊ ሓይልታት ኣብ ስደት እንውክል፣ ናብ ክብርነትኩም ሓለፍቲ ሕቡራት ሃገራት ጉዳይ ስደተኛታት ሰብ-መዝን ውድብ ጥዕና ዓለምን እዚ ኣገዳሲ ምሕጽንታ ከነቕርበልኩም ከለና ሓላፍነትና ምዃኑ ብግቡእ ብምግንዛብ እዩ። ምስ’ዚ ኣተሓሒዝና፡ ናይ’ዚ ምሕጽንታ’ዚ ቅዳሓት ከኣ ነተን ንኤርትራውያን ስደተኛታት ኣዕቂበን ዘለዋ ሃገራትን ከምኡ’ውን ዝምልከተን ሕቡራት ሃገራት ኣካላትን፣ ብፍላይ ድማ ሱዳን፡ ኢትዮጵያ፡ የመን፡ እስራኤልን ሊብያን ክወሃብ ምኻኑ ከነፍልጥ ንፈቱ። እዚ ዝዀነሉ ቀንዲ ምኽንያት ከኣ ሃለዋት ናይ’ዞም ኣብ ብዙሓት ሃገራት ዓለም ተበቲኖም ዝተፈላለየ ወጽዓታት ዘሕልፉ ዘለዉ ኤርትራውያን፣ ኣቓልቦን ቆላሕታን ኣህጉራዊ ግብረ-ሰናይ ማሕበረ-ሰብ ንምርካብ ዝዓለመ ኢዩ።

To read nore go to this PDF link

 
ክብላ 8 ቅሬን ኡሰዉዱ ግርጋ (08/03/2020)
Blina News - brk/news

                 March 8, International Woman’s Day (08/03/2020)

8 ክብላ ዕሙጫን ኡስውድ ግርጋ፡ ረአስ-ማልየት ዳበሮ ስናዓት ክብ ያኽ ቀሓት ገእ ሰና፡ ሸቃላ አሰው ናዳግሊ ገሙ እርገው ወቀጨው ዓዋዲ   ጎላሉኽ ደየን ዕምጭዲ (class) ካያ ዓቅትጊ፡ ሰና የው ነሰኾው ሸቃላ እኩላ ከደሙኑ  ስድቅ አረኻ ኡክላ ሶልዲራ ዔሱኑ እርግኒ፡፡ እና መረራኽ ሻቃኑኽ ዕምጭ ገእ ዩለን እርገ ዳለትሊ፡ (እክላ ክድመትሊ እክላ ስድቅ አረኻ) ያኽ ረኤይል ጉኖ፡ ናይ መታን ደበልትኖ ለመለም ይነስ ተር ሲኒኽ። እን ዳግሊ ገሙሎም እርጋኽ ዕምጭ ዓቅትጊ ጊኢትኖ አብ ሻኽድኖ ትም ይድኖ ጠዓንባዲ እንሸውስነዲ ክድመትልድ ሓቅ እንገት ዳገንስነዲ ገእ ዩሎም እርጉኽ፡ እን ናው ደክስናኽ መረራኽ ለመለምዲ፡ ፍዳታት አኩኑ ደክስናኽ ወክትዲት፡ አመሪ ሺባ 8 ክብላ ግርጋ ካብሪ ኒሂትል፡ ሸቃላ እሰውዱ ለመለም ህጃም በሄር ክመት ቃሊሳኽ ታናዲ ምህሮዲ አኽሮር መታን ዲመሲ ባሓርስሩ መንደርተቲ እንኩቲ።  

 

To continu click this ...PDF Link

 
‘If they find us it’s death or kidnap’: the Eritrean footballers on the run
Blina News - brk/news

As Eritrea internationals use matches abroad to defect and seek asylum, we speak to one of the players hiding in Uganda. The moment Mewael Yosief had been waiting for all his life came a few hours after what should have been the pinnacle of his young football career. Two goals and a man-of-the-match display from the tall midfielder in Eritrea’s 5-0 victory over Zanzibar on 29 September 2019, which set up a Cecafa Under-20 Challenge Cup semi-final against the east African heavyweights Kenya, was hailed by a tweet from Yemane Gebremeskel, the country’s minister of information, praising his performance.

To continu..click on this link PDF.

 
ዖነዲ ብስክዲረዲትል ፍዳ ደከውድ ታኒ ግርጋ ፈሪዕ ሙርቛ ብሊኑኽ ኤርትራ/ሆደ።
Blina News - brk/news

መሽወሪ 30 ዲትል በስክዲረት  ትሕሳስሪ 01 ትል ዖነት  1970  ትል ብሊነ ወረቢል   ራሕመት እንገት፣ ኢትዮጵያ ክራው (ጦር-ሰራዊት) ሃይለስላሴር  ንግስነት ዳለትሊ  ‘’ከውታትሲ ጨነትድኖ ብራ ኤሪትሪዂሲ ለዉኖ’’ ያዂ በዳን ጀመረድ እከክ ሰላምድ ሓደሮ ህንበውሲ ጥይድረዲ ለኸዲሲ ለጛ ኳሪል 800 ከውታት ኤወይሲ ኩናኹ ኤርትር ህጃም(ታሪኽ) ግን።

  እና ና መሳክበል ሓድራን አኽኖ፡ ብርጃር ኒ እማኒሰና ሰላም ግን፡ ዳሕና ህንብኖኩን ይኖ  ና ነቢር እሱ እርገው እከክ፡ ጨበርግናኽ ሓደጋ ጦር ሰራዊት ገምኑኹሎም። መሽወሪ 30 ዲ ትሕሳስሪ 01 1970 አርብየዲ ሰሳ አሜሪ  ጃብ፡ እነ ለጛ ደገጊተል መንደርቱ እርገው  ዳግሊ  ነሰና ጋሺቶ እንቶ እርገዉዲክ ናን አኽራሲክ ና ዓደድ ኤርእስትገው እከክ፡ ዕቡብድ 800 አወይሲ ንጉስ ሃይለስላሴር ሕክም እንሸቀው ክራው  ጦር-ሰራዊትዲ ኮማንዶስ ይስተው ና ሞላድ ኤርትርይ ቚር አኩኑ ኢትዮጵያ ሕክም ዓንቀይ ከደመውዲ፡ ንጃብ ቃልስቶ ኤርእጋኽ ራሕመት ጃሩኽ እንግጋዂ ደርብድ፡ ሰልፍ ግርጋ ኻ በስክዲራትል  ና ኣስላምዲ ክስታንዲት ኡሰውዲ ነሳኸውዲት  ቤክስታንሊ እክብሳ ይኖ ቱስኖ፡ ጃር ልጝሊ ላሪ በርእግኒ፡ ና ዳግሊ ጥየይዲ ብንባትዲት ጠዓት ሰና ብቅሲኒኹሎም፡፡ኒዳግሊ እንሲንቲ እክብድኖሎም ገረስግናውስኻ ቅብለድ ረሻሽድ ድገትል እርጋክ ውልቅ ያኽ ናማልዲ አዳምዲት  ፈረግኒ ናትክ ኩኑኽ። ኒ ደንበር ግርገስ ኻ ኮዶ ዖነት ቅብለድ አዋኽድ ኻ ፎርቶ ከረንልድ ተኮስተው ተቐዉ ስላሕድ  ማልኖ ብሪልኻ ክራውሲ ሰገስኖ ግናቲትዲ፣ ብሄሊንዲ፣ ገንዲ ና ጀርንቢዲ ና ማልዲ ና ልጝንትተል  ለኻ ዳይዳይ ያኽዲ ጥየይዲሲ መርጃኹኑዂሎም፡፡ እማ ንኪ እነ ይነከው ፈዳታት ደከው ገባር ብሊነው፡ ና ሰላምድ ዳሕና ህንብነኩን ይኖ ሓደሮ እርገው  ዳግሊ እስተኽ ዕምጭሲ ምጨትድ እልብድኑ ና ታናስ ጉድነኲን።

To read full content...click this PDF

 
ኣምነስቲ፡ ኤርትራ ን 18 ዓመታት ዝሓየረቶም ፖለቲከኛታትን ጋዜጠኛታትን ክትፈትሕ ጻውዒት ኣቕሪቡ
Newsflashes - Newsflash

መንግስቲ ኤርትራ ቅድሚ 18 ዓመታት፡ ንፕረዚደንት እታ ሃገር ብምንቃፎም ዝተኣሰሩ 11 ፖለቲከኛታትን 17 ጋዜጠኛታትን ክፈትሕ፡ ንሰባዊ መሰላት ዝጣበቕ ዓለማዊ ትካል፡ ኣምነስቲ ኢንትርናሽናል ጸዊዑ።

እቲ ትካል፡ መበል 18 ዓመት ማእሰርቲ ናይዞም 'ናይ ሕልና እሱራት' ንምዝካር፡ ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ን 18 መዓልታት ዝጸንሕ ጎስጓስ ከምዝግበር'ውን ገሊጹ።

እቶም ፖለቲከኛታትን ጋዜጠኛታትን፡ ንፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፍወርቂ ብምንቃፎም ኣብ 2001 ከምዝተኣሰሩ ዝገለጸ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል፡ ካብ ሽዑ ጀሚሩ ሃለዋቶም ከምዘይፍለጥ ገሊጹ።

ካብኣቶም፡ ዋላ ሓደ'ውን እንተኾነ ወግዓዊ ክሲ ከምዘይቀረበሉ'ውን እቲ ትካል ኣብሪሁ።

to read more click on this URL link

 
ጋዜጣዊ መግለጺ 1th መስከረም 1961 ብደምክራስያዊ ውድብ ብሄረ ብሌን ኤርትራ/ሆደ፡
Blina News - brk/news

ህዝብታት ኤርትራ መሰሎም ናጽነቶም ንምርካብ ብሰላማዊ አገባብ ዘካየድዎ ቃልሲ፡ ፍረ ዘይህብንአብ ዕጹው መገድንምስ በጽሔኣብዲያስፖራግብጺዝነበሩተማህሮ ምስዉሽጢሃገርዝነበሩተረዳዲኦምሓደ መስከረም 1961ዓ.ም. ሓርበኛ ሓምድ እድሪስ ዓዋተ ምስ ውሑዳት ጀጋኑ ብጾቱ ውሱናት ብብረት፡ አንጻር ናይ ኢትዮጵያ መግዛእትን ሓያላን ሃጸያት ዓንገልቶምን መሰልና ኣብ መሬትና ይከበር ኢሎም፡ ጥይትዝስሙዑላዕለት’ያ።

ወላ ኣብ ሞት’ውን ክብሪ ኣሎ፣ብሂወትና ከሎናሃገርናኣይትግዛእን ኣይትግዛእን ኣይትግዛእንብምባል ቀዳመይቲ ጢይት ንናጽነትን ሓርነትን አብ ጎቦ አዳል ሽግ ምጅማር ፍትሓዊ ብረታዊ ቃልሲ ህዝብታት ኤርትራ ዘበሰሩላ ክብርቲ ዕለት እያ።

 

መቀጸልታ ምሉእ ርኢቶ ንኽተንብቡ ኣብ ዝቅጽል (Pdf. link)ጽዓን።

 
ኤረትርያጀበረት(ነጻንት)ባሕሮግርጋ24/ክብላ/2020ዓም ፋርዕእክባምርቛብሊን/ሆደርሽፍሽፋ።
Blina News - brk/news

ኤረትሪ-ቊር፣ ሰኾረን አመታት ሓርብዲ እንሺኽዲር ደንቢ 24/ክብሊሪ/1991ዓም ጂብናር (መግዛእቲ) ኢትዮቢኲሲ ሳዓርነሪ ግርጋ ኣኽረዉድ፣ እና ግርጋ 24/ ክብላ/2020ዓም ለጘርጝንዲ ሰሳ አመታት ደንቢ ጀበረቲት ባሕርድኑ፣ ኦ ናዉክ!! ይናከዉታት ተኸትልር ሺራኹልኽር ህንብደናኽር ዋዲክ ፈርሕድነት፣ ፈርሕነት ይነኩን። ዉንትር ይኖ ግራጋ እንዲሂቲ ኤልብድኑ ኤረትርይ-ቊር ጀበረቲትር ናይዲትር ኤርድኖ ለገትረጝን ሲሕ ፊዂት ቡቚሲነሪ እርግርነዲን፡ ለመለምየንቱታት ዓውቲትኖ ኣስመራ ኤተዩኑስክ፣ ገንንኻ ዕላልድ፡ እክል ብርጅድር፣ ላዂ ላዂሲ ሓቆፉኹር ሰለሙኽር ና ፈርሓሲ ቋሊስነሪ ግርጋ፡ አውስኮት ሳንኪትኖ ጨበሩኑላ እርግነሪ አክረት ይና ገሽሽል ቋልሱዂ። ጀብረቲር ዩኑ ሻሎትዲ ጀገንዲ ሱርጙግዲ መርዓዉትዲ ክኒተዉዲ ክኒሰዉዲ ጋበርድ ሸቓልድ ልበዉዲ ለኸንተዉዲ ዲመክ እልብርስናዉ፣ ይና ባንደርትኻ ይና ለበኪዉሲ መልእድሮ ዲመክ ክብ ያዂል ኣንበልበልድርኒሪ።

 

ምሉእ  ዝርዝር  ትሕዝቶ ክተንብቡ ኣብ ዝስዕብ ሊንክ ጸዓን። PDF Link

 
እክካ-እክባ (COMMINITY) ልግዲ ዳበርነዲ ውረድ ዓቐንሳዂን? ፋሪዕ እክባ ሙርቛ ብሊናዂ /ሆደ/
Blina News - brk/news

ልግድ እክካ-እክባ ዒል ቛሕ ሰምድ ገበርሳዂ አኽላ። ሺራዂ ወክትዲ ደባነትዲ(ሰላምድ) ይማም

 ጣፍሕዲ ፋሃም እክካ-እክባዲ ጀረባዂ ግን። መሱን ጃቢተዉል ደዉ ይሮ ወክትዲ ፈረገዉሲ ባርዱ

ትከየዉስኻ ዳበርድሩ ገበርሳዂ ዳበርና (CIVILISATION) ግን። እክካ-እክባ ዳብርዶ ሰልፈድ ጀረብዳዂሉ

ደባነት (PACIFICATION) ኮሊሩዂ ግን። ደባነት ሓቕ ግን፣ ደባነት ኣዳምዲ ፈጠርስረሪ ግን ደኣም ልግድል

ብሕቶትል ጓኽ መግሃፍድ ብሪልድድደቲ። ኣዳም ገሀፍሳዂ ኮድሮ ዩ ኤሪዉሲ ዓመጨኩ።  ንድኻ

 መግ(ጥረር) ብሪል ነገሰኩ። ወረቢል  እንሽኽዲ ዕግርግዲ ቱዎክ። ደባን ሻኽጋዂ እክካ-እክባ ባሪ

ለገድሮኽር ዳብርዶኽር ጃቢቶ ሻኸዉስኽር  እክብሮ ቐደረላ። ይና ኮሊትል ኣኽን ይና ኣግዋርዲ ደባነት

ድድሮና ወክት እሲቲ። እና ደኮዉ ሊኽ ኤመሪል ደባነትቲ ጀረቢኖ ገምግናዂ ኩልኩሊባ፣ ፊግናዂ ድንጋ፣

ኡጉኖው ብርዲ ወክቲ ሺብሮ ዱጉሮው  ኣኽላ።

To read more click on this..PDF Link

 
ሓባራዊ መልእኽቲ ናብ ህዝቢ ኤርትራ! ካብ ፖሊቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ 1 ሚያዝያ 2020
Blina News - brk/news

ክቡር ህዝቢ ኤርትራ፡

ኣብዚ እዋን’ዚ ኣብ መላእ ዓለም ብዘይተሓስበ ቅልጣፈ ተላቢዑ ዘሎ፣ ብኮቪድ19 ዝፍለጥ ሕማም፡ ኣብ ሓጺር ጊዜ ኣብ ሂወት ደቂሰባት ኣውሪዲዎ ዘሎ ቅዝፈትን ኣብ ቁጠባዊ ትሕዝቶ ሃገራት ኣስዒብዎ ዘሎ ክሳራታታትን ኣዝዩ ከቢድ ኢዩ፡፡ ዓለም ናብ ሓንቲ ጸባብ ቁሸት ተሳጊራትሉ ኣብ ዘላ እዋን፣ ካብ ሃገር ናብ ሃገር፡ ካብ ክፍለዓለም ናብ ክፍለዓለም ብዘሰንብድ ፍጥነት ብምልባዑ፡ ክሳብ እዚ ዕለት’ዚ ን203 ሃገራትን ግዝኣታትን ዓለም ለቢዱ፡ 42,528 ህይወት ከኣ ወሲዱ ኣብ ዘለወሉ እዋን፣ ክቡር ህዝብና በዚ መልእኽቲ’ዚ ኣቢልና፣ ኩነታትካ ኣብ ዓቢ ሻቕሎት ኣውዲቑና ምህላዉ ብምሕባር፣ ነቲ ኣጋጢሙ ዘሎ ኩነታት ኣብ ምብዳህ ዝከኣለና ጻዕሪ ከነካይድ ምዃንና ነረጋግጸልካ።

To read more click this PDF link

 
How Forced Labor in Eritrea
Blina News - brk/news

How Forced Labor in Eritrea Is Linked to E.U.-Funded Projects.

 

er-refugeeAs it aims to stem the flow of migrants from Africa and bring about change in a dictatorship, the European Union is spending millions on projects built by people in forced conscription.

 

To read more ! Click on this Link. nytimes.com

 
ርሒስ በዓል ልደት 2019
Blina News - brk/news

በዓል በኪት ልደት'ዲ ፥ ኣመራ ሰላምዲ ፍቅሪዲ ገምዳዂ እሲኒት።

ርሑስ ልደተ'ክርስቶስ ፤ ዓመተ' ፍቅርን ሰላምን ይገበረልና

2020


ብሊና ኦርግ

 
ጀዊራ እክባ ፋሪዕ ሙርቛ ብሊነሪ- ኤርትራ ሽካ ኣመራ 11.11.2009-11-11.2019 ተከልስረትል
Blina News - brk/news

እዳናኹ ሙርቛ ብሊናዂ ኮልኽር ዲያስፖሪልኽር መንደርትደናኽር፣ ይን ሓለኖ ሰገርናኹስና ኣከገግር፣ ውራ ህብደናኹን፣ ይኖ ደባነቱ  ወንቐረስ ጃብስነኩንኩም።

ፋሪዕ እክባ ሙርቛ ብሊነሪ-ኤርትራ፣ ሆደ ያዂ ጀመረድ ኤርእስረሪ፣ ብሊን ናይ መታን ፍንሕንሕ ይድኖ ሓለንዶ ከርተፍ የረሪ ኤርበዲ ኤመረዲ 11.11.2009-11-11.2019  ንርኣክነት ጀዊራ ሽካ ኤምሪኹ ትዃስ በርህደቲ እንኩቲ። ይና ጋብድኻ ጋብጝኒ ይነኣኽርድኻ ሓሰብጚኒን ድንክል እስተና ሰጘኩ። ሆደኻ እና ሰንሰለት ኒስ ከርደ ጉራዂ ኤመራ ግን። ሆደ ‘’ትምያ’’ ያዂ ወክትል ትም ይነሊ ይና ወራትሲ ኤሪዉ እሲድኖሉ ኣኽኒ ይን ህንብነኩንሉ ይሮ ኣቅሩንሊ ንር ማእኮትዲ ንርእስታዲት ከዋ ጃብል ኣዋጅድ ገምድራ ግርጋ ባርሂ ግን።

To read full texst....click this PDF link.

 
Eritrea heads list of worst countries.
Blina News - brk/news

Washington — Eritrea is the world’s worst country for press censorship, a media watchdog says in a report which also cites extreme measures in nine other countries including....

 

To continue reading click this.... URL link.

 

mod_btslideshow

Who's Online

We have 182 guests online

ሆ ደ ር  ሕ ላ ን