www.blina.org

ዖናዲ በስክዲራዲር ፍዳታት 2023

ሕክምሲ ሻኻዂ ገሽ ድገሩዂ ከዋ ፍሪርድ እንታዂ ኣከን ኮል ኣኽን ከደንሊ ኒ’እሰ ወራትክ ዲ...

ጋዜጣዊ መግለጺ ላዕለዋይ መሰጋገሪ ኣካል ፖሓኤ

ፖሊቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ፡ ብወርሒ ለካቲት 2020 ብዕድመ ነፍሰሄር ብርሃነ ወልደገብርኤል ኣ...

ብደገፍቲ ስርዓት ህግደፍ ዝተፈጸመ ቅትለት ንኹንን

ዘለናዮ እዋን ኣብ ኣጋ ወጋሕታ ዘሎ ድቕድቕ ጸልማት እዩ ከብሎ ዝኽእል ብዙሕ ምልክታትን መግ...

መግለጺ ኤርትራዊ ስሙር ሃገራዊ ግንባር (ኤስሃግ) ንዝኽሪ ግዳያት ኤርትራውያን ፡ ኣብ ደሴት ላምፐዱዛ 03 ጥቅምቲ 2013 ዓ.ም.

ጥቅምቲ 03 ፡ ኣብ ታሪኸ ህዝቢ ኤርትራ ፡ ፈጺማ ዘይትርሳዕ ጸልማት ዕለት እያ ። ልዕሊ 365 ኤርት...

ዖናዲ በስክዲራዲር ፍዳታት 2023
Blina News - brk/news

ሕክምሲ ሻኻዂ ገሽ ድገሩዂ ከዋ ፍሪርድ እንታዂ ኣከን ኮል ኣኽን ከደንሊ ኒ’እሰ ወራትክ ዲባ ድገሩዂድ መመይስሮኽር ኮኮይስሮኽር ደኩረሪ ኣኽረዉድ ግረሪ ግን። ኒንኻ መረርድን ሓረርድን ታሚትረሪ ግን። ና’ሒልድር ጉርበትድ ኤረጊስኽር ከያነትዲ ገለበድነዲስኽር እንተረዉ ሜሪኻ ዲመክ ናቂጦረስ ተከውድኖ ከውሲ ጨቐጥኖ መንደርተው ኣኸዉድ ና’ቖል ሕጊ ኣኸውድ ናድ ባህ ያዂስክሎም እሰነኩ። ኩወነኩ ፣ እንሸወነኲ ፣ ኒት ደኲኖኽር ሓርብ ድገር ነበክልኽር ከደንልኽር እሰነኲ ። ዲማ ናው ከው ምልኒል ነፍዕስተነሪ ምስምሳኻ ‘’ቅረን መታን እስናኹ ግን” የነኲ። 

ንጉስ ሃይለስላሴ ኢትዮቢዂ ኒ’ከዋ ምራድድ ሜሪ ሻኽላ። እንግሊዝዲ ኣሜሪካዲ ና’ስላሕ መታን ጉርበትድ ትንክብኖ ናዕስናዂ ግን። ኒዕምርስካ እና ኒ ቒጦረትል ፍሪርድር ከዋ ገውረድር እንታኹሰና ኢትዮቢል ሓዲስ ሕክም እንትጊን ጁዊልኽር ከደንልኽር እሽኽሊ ተከልሶ ኒ ወክሲ ደኲሱዂ። ኒ ደንቢ እንታዂ ደርጊር ሕክምኽር ኒልድ ኪድላ። ይጝር 1991ዓ.ም. ይና ጀብረት ናዕስነሰና እና ሓከሞና እርገዉ ሑኩማትልድ ኪዳዂ ሕክም እሲኖ ሳድኑ ናልድ ሊኽ መረት ጂባዂ ድገኹራ በለዲት እንሽኽዲ ዓጨባዲሲ ሓምረጎላ ህንበኲ።

 

This article was posted on 2021,...To read more click on this PDF link

 
ብደገፍቲ ስርዓት ህግደፍ ዝተፈጸመ ቅትለት ንኹንን
Blina News - brk/news

ዘለናዮ እዋን ኣብ ኣጋ ወጋሕታ ዘሎ ድቕድቕ ጸልማት እዩ ከብሎ ዝኽእል ብዙሕ ምልክታትን መግለጺታትን ኣለዎ። ኣጸቢቑ በርሃው ክሳብ ዝብል ድማ ዝዕንቀፍን ዝወድቕን ዝስበርን ክህሉ ንጽበዮ ነገር እዩ። እዚ መበገሲ ጌርናዮ ዘለና ኣርእስቲ ኣብዚ ቀረባ መዓልታት ኣብ ሃገረ እስራኤል ዝተፈጸመ ቅትለት ንጹህ ኤርትራዊ ዜጋዩ። ህይወቱ ዝሓለፈሉ ምኽንያት ከኣ ጸረ እቲ ሃገር ኣባዲሙ ህዝብና ንስደትን መቕዘፍትን ዘሳጠሐ ዲክታቶርያዊ ስርዓት ደው ስለ ዝበለ ጥራሕዩ እዩ ዝበሃል ዘሎ። በዚ ሕማቕ ተረኽቦ ዝሰምበረ ልቢ ኩሉ ደላይ ፍትሒ ብሓፈሻ፡ ናይ ቀረባ ቤተ ሰብ ድማ ብፍላይ ጽንዓትን ርግኣትን እናተመነና ንመዋቲ ድማ መንግስተ ሰማያት የዋርሶ ንብል።

ቀጺልካ ንምንባብ ኣብ ዝስዕብ ቀለበት ጽዓን። PDF link

 
ግለጺ ምስሓብ ክልተ ውድባት ኤርትራዊ ስምረት ንደሞክራሲያዊ ለውጢ (ኤስደለ) ደሞክራሲያዊ ውድብ ብሒረ ብሌን (ሆደ) ካብ ኤሃባደለ
Blina News - brk/news

ብቐዳምነት ዕዙዝ ገድላዊ ሰላምታና ክነመሓላልፈልኩም ደስ ይብለና። ብምቕጻል ንሕና ኤርትራዊ ስምረት ንደሞክራስያዊ ለውጢ (ኤስደለ) ደሞክራሲያዊ ብሔረ ብሌን (ሆደ) ካብ ቅድመ-ቀዳማይ ጉባኤ ኣዋሳ ኤሃባደለ፡ ማለት ካብ ኮሚሽን ጀሚርና ስጋብ ቀዳማይን ካላኣይን ጉባኤ ኤሃባደለ ዓቕምና ብዘፍቅዶ ንባይቶ ብዘይ ግብዝነት፡ ሓያል ናይ ህዝቢ ኤርትራ ባይቶ ንኽኸውን እቶም ኣብ ዝለዓለን ዝተሓተን ሓላፍነት ዝተመዘዙ ኣባላትና ሙሉእ ግዜኦም እናሃቡ ኩሉ ዘለና ዓቕሚ ጸንቂቕና ከነበርክት ጸኒሕና ኢና። እዚ ክንብል ከለና ሃገራዊ ጉቡእና ኢልና ስለ እንኣምን እምበር ሓለፋ ወይ ናእዳ ስለ ዝተጸበናሉ ኣይነበረን።

ምሉእ ትሕዝቶ ንምንባብ፣ ኣብ ዝስዕብ ቀለበት ጽዓን.PDF Link.

 
ደምዳሚ መግለጺ ሳልሳይ ስሩዕ ኣኼባ ኤርትራዊ ስሙር ሃገራዊ ግንባር - ኤስሃግ
Blina News - brk/news

ኣብ ዝተፈላለዩ ኣህጉራት፡ ግን ኣብ ሓደ እዋን ካብ ዕለት 25 ሓምለ ክሳብ 5 ነሓሰ ዝተኻየደ ሳልሳይ ስሩዕ ኣኼባ ላዕለዋይ ባይቶ ኤስሃግ፡ ሕሉፍ ጉዕዞታቱ ገምጊሙ መጻኢ መደባቱ ብምስራዕ ዛዚሙ'ሎ።

ኤስሃግ ብሕዳር 2021 ዝተመስረተ ናይ ሸውዓተ ውድባት ግንባር ኮይኑ፡ ኣብ ታሪኽ ናይ ደንበ ተቓውሞ ሓዲሽ ክበሃል ዝከኣል ክልተ ዓበይቲ ነገራት ተግባራዊ ንምግባር ዝዓለመን ብዓቕሙ እናኣተግበረን ዝጸንሐ ግንባር እዩ።

 

ምሉእ ትሕዝቶ ኣብ ዝስዕብ ቐለበት PDF ጽዓን.

 
ዝኽሪ ስውኣት 2023
Blina News - brk/news

 
ዮሃና ንመበል 32 ዓመት ናጽነት አሪትራ።
Blina News - brk/news

32 ዓመት ናጽነት...........?

 
ዒድ 2023
Blina News - brk/news

ርሑስ በዓል ዒድ ኣል-ፈጡር 2023 ይግበሮ።

 
ፋሪዕ እክባ ሙርቛ ብሊኑዂ/ሆደ፡ ሽካ ሰዃ(13) አመሪዂ ጀዊሪ ግርጛ።
Blina News - brk/news
ፋሪዕ እክባ ሙርቛ ብሊነሪ/ሆደ፡ተከልስረትልድ (2009-2022) 13 ኤመራ እሰረ ባሕሮ ጀዊሩዂ ባሓር ደቲ
እንኲቲ። እና ወጨም ኒስ ብርፍ ሰዉ በላይን ደባንዲ ፍትሕዲ ይና ኮሊትል ነገስሮ፣ በሎቲካ ደርብድ ኤሪ
ሙሩቚ ኤርትሪዉዲ እኩላ ለመለም ያዂ ወጨም ብሊናዂ ጀረደኩ፡ ዮ እምነዉ ደርብ ሰላሙዂድ
ወንቐርሳዂ መሪ ዋስነስ ጉሽነዲን፣ ሒልድ ዓጨጭስሮ ህንበኩሉ ዮኽር እምነዉ ግን ንርቲ ብርፍ ሰዉ። 


To continue click on this PDF link
 
ጋዜጣዊ መግለጺ ላዕለዋይ መሰጋገሪ ኣካል ፖሓኤ
Blina News - brk/news

ፖሊቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ፡ ብወርሒ ለካቲት 2020 ብዕድመ ነፍሰሄር ብርሃነ ወልደገብርኤል ኣካያዲ ትምህርትን ሕትመትን ማሕበር ኤርትራ ክብገስ እንከሎ፡ ጥርናፈ ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ብምርግጋጽ፡ ህዝብን ሃገርን ነድሕን ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ፡ ድምጽን ተግባርን ደምበ ተቓውሞ ብምሕባር፡ ኣብ ልዕሊ ምልኪ ዓወት ንምርግጋጽ እዩ።

ቀጺልካ ምሉእ ትሕዝቶ ንምንባብ፣ ኣብ ዝስዕብ ቀለበት ጽዓን። URL link

 
መግለጺ ኤርትራዊ ስሙር ሃገራዊ ግንባር (ኤስሃግ) ንዝኽሪ ግዳያት ኤርትራውያን ፡ ኣብ ደሴት ላምፐዱዛ 03 ጥቅምቲ 2013 ዓ.ም.
Blina News - brk/news

ጥቅምቲ 03 ፡ ኣብ ታሪኸ ህዝቢ ኤርትራ ፡ ፈጺማ ዘይትርሳዕ ጸልማት ዕለት እያ ። ልዕሊ 365 ኤርትራውያን፡ ንማአከላይ ባሕሪ እናቖረጹ ፡ ኣብ'ታ ዝተሳፈሩላ ጀልባ ብዝተላዕለ ባርዕ ፡ ብነበልባል ሓውን ናብ ባሕሪ ብምጥሓልን ፡ ብቕጽበት ዝሃለቑላ ዕለት እያ ። በዚ ዘሕዝን መቕዘፍቲ'ዚ ድማ ፡ ህዝቢ ኤርትራ ጥራሕ ዘይኮነስ ፡ መንግስታትን ማሕበረ-ሰብን ዓለም ፡ ኣብ ዓሚቕ ሓዘን ዝተሸመሙላ መራር ናይ ጸልማት ዕለትውን'ያ ። ብኣንጻሩ ውልቀ መላኺ ኢሳያስን ጉጅልኡን ንዜጋታትና ኣፍልጦ ንዘይምሃብ ፡ 'ስደተኛታት ኣፍሪቃ' ብምባል ፡ ኤርትራውነቶም ዝኸሓዱላ ዕለት እያ ። ካብ ሰብኣውነት ንላዕሊ፡ ምስልን ፡ ክብሪ ስርዓቱ ምሕላው ዝዓጦ ጨካን ስርዓት ኢሳያስ-ህግደፍ ፡ ነቶም ኣብ ገዛእ ሃገሮም ሂወቶም ብሰላም ናይ ምምራሕን ሰሪሖም ናይ ምንባርን ዕድሎም ኣጸልሚቱ ፡ ሃጽ ኢሎም ክጠፍኡ ዘገደዶም ዜጋታት፡ ከም ኤርትራውያን ኣፍልጦ ክህቦም ፍቓደኛ ኣይነበረን ። ልዕሊ’ዚ ኣዝዩ ዝኸፍአ ድማ፡ ኣብ ልቢ ህዝቢ ኤርትራ ብሓፈሻ፡ ኣብ ቤተ-ሰብ ግዳያት ደማ ብፍላይ ፡ ዘይሓዊ ቁስሊ ዘዕረፈ ፡ ኣብ መሬት ዓዶም ሓመድ ድበ ዝለብሱሉ ዕድል ፈጺሙ ምንፋጉ እዩ ። ስለዝኾነ'ውን፡ ኣብ ዓዶም ብሂወት ናይ ምንባር ዕድል ዝተሓረሞም ወገናትና ፡ ብዘሰቅቕ ምስ ተቐዝፉ ድማ፡ ሓመድ ድበ ዓዶም ተኸልኪሎም ክሳብ ሕጂ ኣብ መሬት ዓዲ ጣልያን ኣብ ጊዝያዊ ጎዳጉዲ ክጸንሑ ግድን ኮይኑ ምህላዉ ዘደቅስ ኣይኮነን ።

ቀጺልካ ንምንባብ፣ ኣብዝስዕብ ቀለበት ጽዓን። PDF link

 
ዕድመ ንዝኽሪ 1 መስከረም 1961 ኣብ ዙም።
Blina News - brk/news

ዕድመ ንዝኽሪ መበል 62 ዓምት ሓደ መስከረም 1961 ምጅማር ብረታዊ ገድሊ ህዝበ ኤርትራ ብጅግና ሓምድ ኢድሪስ ዓዋተ።

 

 

ዝያዳ ሓበረታ ኣብ ዝስዕብ ቀለበታት ጽዓን ፣ብትግርንኛ

                                                ብዓረብ(Arabic)

 
Eid Aladha mebruk
Blina News - brk/news

 
ሓዋርያዊ መልእኽቲ ካቶሊካውያን ጳጳሳት ኤርትራ
Blina News - brk/news

ሰላምታ
1. ፍቁራን ደቅናን፣ መላእ ሕዝብናን፡ ኵልኹም ደለይቲ ሰላምን፣ ካብ እግዚኣ ብሔር ኣቦናን፣ ካብ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ሰላምን ፍቕርን ምስ እምነት ነኣኻትኩም ይኹን 1 ። ኢየሱስ ነቲ ኣብ መንጎ ዝነበረ ከልካሊ መንደቕ ጽልኢ ብምፍራስ፣ ነቶም ክልተ ዝነበሩ ሓደ ዝገበረ ሰላምና 2፣
ብመስቀሉ ምስ ኣምላኽ” ዘተዓረቐና፣ ነቶም ርሑቓት ዝነበሩ ሰላም ዘበሠረ 3 ንሱ እዩ። ሕጂ ውን ነቲ ዓለም ኪህቦ ዘይኽእል ሰላሙ ዘተስፈወና ኢየሱስ፣ ሰላሙን ጸጋኡን ምሳኻትኩም ይኹን ፣ ብዚብል ቃል ሰላምታን ምርቓን4 መልእኽትና ንሰደልኩም።
እቲ ሞት ስዒሩ ዝተንሠአ፣ ብትንሣኤኡ ንሰማይን ንምድርን ማለት ንሰብን ንኣምላኽን ዘተዓረቐ፡ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ቡራኬኡ የፍስሰልና፣ መንፈስ ዕርቂ የውርደልና፣ ኣብ ዚ እዋን ዚ ትንሣኤኡ እነኽብርን እንዝክርን ዘሎና ጐይታ፣ ድሕር ቲ ሥጋዊ ሞትና፣ ናይ ትንሣኤና ተስፋ ዚህበና ጥራሕ ዘይኮነስ፣ ነቲ ሕጂ ኣብ ዚ ሕይወት ዚ ከቢቡናን ብዝተፈላለየ መልክዑን ኣገባብራኡን ዚፃረረናን ዘሎ ሓይሊ ክፍኣት ከም ንዕወተሉ ርግጽነት ዘጨብጠና ውን እዩ።

ቀጺልካ ንምባብ ኣብ ዝስዕብ ቀለበት PDF ጽዓን

 
National Representative Council of Eritrea-GIE (NRCE-GIE)
Blina News - brk/news

National Representative Council of Eritrea-GIE (NRCE-GIE)
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it nrce.gie.com
To General Abdel Fattah Al-Burhan & General Mohamed Hamdan Dagalo,


The National Representative Council of Eritrea- (Government-In-Exile) calls for an
immediate cessation of hostilities, and peace negotiations must begin without further
delay.
The ongoing war in Sudan will devastate the people and the Horn of Africa. It will
seriously affect the influx of refugees and the internally displaced. It will shatter the
Sudanese economy, which saw the fastest growth in Africa over the last decade. The
conflict has the potential to spill to neighboring countries. Moreover, it could increase violence
and internal displacements, which could overwhelm humanitarian responses.

To continue click on this PDF link.

 
Mery christmas & Happy new year 2023.
Blina News - brk/news

 

mod_btslideshow

Saturday 19/12/2020 Live stream on 20:30 Berlin time.

Who's Online

We have 303 guests online

ሆ ደ ር  ሕ ላ ን