www.blina.org

መግለጺ ሓዘን ንመስዋእቲ ሓርበኛ ተጋዳልይ ኣድሓኖም ገብረመርያም ብዲሞክራስያዊ ዉድብ ብሄረ ብሌን ኤርትራ/ ሆደ

መስዋእቲ ሓርበኛ ተጋዳላይ ኣድሓኖም ገብረማርያም ምስ ሰማዕና መሪር ሓዘን ተሰሚዑና። ተ...

ሓተታ ምስ አቶ ጎይትኦም ክፍሎም።

ብመልክዕ ሕቶን መልስን ፣ ዕላል ምስ አቶ ጎይትኦም ክፍሎም ኣብዝሓለፈ ቅንያት ካብ ዝዋዓለ፡...

በዓል በኪት/ርሑስ በዓል

በዓል በኪት ልደት'ዲ ፥ ኣመራ ሰላምዲ ፍቅሪዲ ገምዳዂ እሲኒት። ርሑስ ልደተ'ክርስቶስ ፤ ዓ...

Diplomats back claims Eritrean troops have joined Ethiopia conflict

US official among sources saying soldiers from Eritrea are fighting in operations against Tigray People’s Liberation Front A US official and ot...

መግለጺ ሓዘን ንመስዋእቲ ሓርበኛ ተጋዳልይ ኣድሓኖም ገብረመርያም ብዲሞክራስያዊ ዉድብ ብሄረ ብሌን ኤርትራ/ ሆደ
Blina News - brk/news


መስዋእቲ ሓርበኛ ተጋዳላይ ኣድሓኖም ገብረማርያም ምስ ሰማዕና መሪር ሓዘን ተሰሚዑና። ተጋዳላይ አድሓኖም ካብ ግዜ ንእስነቱ አትሒዙ ምእንቲ ህዝቡን ሃገሩን ክሳብ ሕጂ ብጽንዓት ዝተቃለሰን መሪሑ ዘቃለሰን ዓቢ ኣብነታዊ መራሒ`ዩ ነይሩ።  

በዚ መሪር ናይ ሓዘን አጋጣሚ ንሙሉኣት ስድራ-ቤቱን መቅርቡን ናይ ቀረባ መቃልስቱ አባላት ሰልፈ ደሞክራሲ ኤርትራን ከምኡ’ውን ንኹልና ህዝቢ ኤትራ ጽንዓት ይሃበና።

ሕድሪ ሱዉኣትና ኣብ ሙልእ ዓወት ክበጽሕ ሙኻኑ ዘይተርፍ ሙዃኑ ንኣምን።

 

ዲሞክራስያዊ ዉድብ ብሄረ ብሌን ኤርትራ/ሆደ

የካቲት 22-02-2021  

 
በዓል በኪት/ርሑስ በዓል
Blina News - brk/news

በዓል በኪት ልደት'ዲ ፥ ኣመራ ሰላምዲ ፍቅሪዲ ገምዳዂ እሲኒት።

ርሑስ ልደተ'ክርስቶስ ፤ ዓመተ' ፍቅርን ሰላምን ይገበረልና

2021


ብሊና ኦርግ

 
ታና በስክዲራዲ /ዖናዲ ሩኽ
Blina News - brk/news

20:30 በርሊንድ ወክት፣  ቱሲሰና እዳናኹድ/ ኢትዮጲያ ኤርትሪል ከውሲ ወቀጭና ኣካን ሺባ List of massacres /show list (Host)
20:45 በርሊንድ ወክት፣ 1963-1969 ሰንሒት ወቀጭስሮሰና፡ ሰኲና እንሽኽ ኣካን ኣኽረት (Kiflemariam). በስክዲራስ ቋላኹድ 2012ትልድ መቅርሑ ዲወው፡ መወስ ገብረ፡ ትንሰኤው በርካይ፡ ፍረዝጊ ወልደንኬል፡ ክፍለማርያም ሓምደ
ዖና› ተኪኤ ዓልበኪት፡ ኪዳን ናሳሕ ና ጨርዲክ

ኒትክ ኣምበብድትኖ እና PDF link ኒስ ጨቀጣ።

 
Eritrea’s Isaias Afwerki: a tactical authoritarian who might be president for life
Blina News - brk/news

There are few leaders as enigmatic as Eritrea’s president, Isaias Afwerki.

In my book, Understanding Eritrea: Inside Africa’s Most Repressive State, I profile the president who led the country as it fought for its freedom from Ethiopia for 30 years, only to then turn on his own people.

Eritrea has been independent since 1993 but has no constitution and no parliament. No budget has ever been published. Elections have never been held and Isaias’s opponents languish in jail.

The president is a brooding, taciturn figure, who has dominated Eritrean politics since the 1970s.

Isaias was born in the Aba Shi’aul district of the Eritrean capital, Asmara, in February 1942. The son of an employee of the state tobacco company, he attended the Prince Makonnen Secondary School. At the time Eritrea was an integral part of Ethiopia.

to read full texst go to this Web-link

 
ሓደ መስከረም ዝኽሪ ምጅማር ብረታዊ ቓልሲ ህዝቢ ኤርትራ ብዲሞክራስያዊ ዉድብ ብሄረ ብሌን/ኤርትራ/ሆደ
Blina News - brk/news

መበል 59 ዓመት ባሕቲ መስከረም እንቋዕ ኣብጽሓና። ባሕቲ መስከረም ነባሪ ንምጸብራቅ ልዑል ዘይተምበርካኺ ባህርያት ኤርትራውያን እያ። ባሕቲ መስከረም ሉኡላዉነትና ወኒንና ኣብ እነብዕለሉ እዋን ማዕረ ማዕሪኡ ን ጅግና ኣቦና ሓምድ እድሪስ ዓዋተን ቐያሕትን ጸለምትን ሱዉኣትና ብልዑል ሓበንን ክብርን እንዝክረሉ እዋን እውን እዩ። ሕድሪ ሱዉኣትና ንፍትሸላ፣ ዝጎደለ ክንምልእ ቓል ንኣትወላን’ያ።

ኣመጻጽኣ ኤርትራ ዘይርድኦም ወይ ደይ መደይ ኢሎም ንታሪኽና ዘመርስሑን ይዕቢተኛታትን ንደቅና ከየዘንግዑ፣ ምስል ኢልና ታሪኽና ሓቢርና ንርኤ። ኣብ ታሪኽ መዋእል ‘ዚኤን ሎሚ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሱዳንን ጁቡትን ዝበሃላ ሃገራት ብፍላይ ሰሜናዊ ወገን ኤርትራ ኢትዮጵያ ናይ ነዊሕ ዘመናት ስልጣኔ እሞ ናተን ፊደልን ዓወደ ኣዋርሕን ዝነብረን’የን።  ብስነ-ሰብ (Anthropology) ከርሲ ቀዳሞት ሰባት ከም ዝነበረን ታሪኽ ኩዕታ ይምስክር ኣሎ። እዚ ምዕባሌ እዚ ግን ብደፋእታዊ መንገድን  ብዕዳጋን ካልእ ኣገባብን ሃገር ክይሃነጻ ብመግዛእቲ ኤዉሮጳዉያን ተቆጽየን። እዚ በደል እዚ ነዚኢነ ሃገራት ጥራይ ዘይኮነ ንኹለን ሃገራት ሳልሳይ ዓለም ዝበጽሔ ዕጫ’ዩ።

 

 

To continue reading click on this PDF link.

 
ፖሎቲካዊ ውዲት፡ ርእሰ-ፋሽስት ኢሳያስን ዶር/ኣብይ ኣሕመድን፡
Blina News - brk/news

ካብ ጽ'ባሕ ''ስምምዕ ሰላም'' ጀሚሩ፡ እዞም ክልተ ''መራሕቲ'' ዝተፈላለዩ ርክባት ከካይዱ ጸኒሖም'ዮም። እንታይ ተማኺሮም፡ እንታይ ወሲኖም ግን፡ ማንም ዝፈልጥ የሎን። ብውሑዱ እቶም ኣብ ጉዳይ ሃገሮም ወሳኒ ተራ ክህልዎም ዝግባእ ህዝብታትና፡ ከም ጓና ተራእዮም ተገሊሎም'ዮም ዘለዉ። ኣብ ሃገርና፡ ይትረፍዶ እቲ ካብ ወጋሕትኡ ''እንታይ ኣፍሊጡካ'' ተባሂሉ ዝተናዓቐ ህዝብስ፡ ሽማዊ ሃገራዊ-ባይቶ ኤርትራ ካብ ዝፈርስ፡ ዓሰርተታት ዓመታት ኣሕሊፉ ኣሎ፤ ኩሎም ምስጢራት ድማ፡ ኣብ ኢድ ሓደ ኢሳያስ ተኸዚኖም ኣሎዉ። ዝጸባጸቦ ካቢነ ይኹን፡ ዓገብ ኢሉ ገኒሑ ዘስመዖ ባዓል ስልጣን የብሉን። ዶር/ ኣብይ ኣሕመድ ድማ፡ ናብ'ቲ ብድምጹ ዝሾሞ ቤት-ምኽሪ ተወከልቲ ህዝቢ፡  ምስ ኤርትራ ዝፈጸሞ ናይ ሰላም ስምምዕን በጺሑዎ ዘሎ ደረጃን፡ ጸብጻብ ከቕርብ ተኸታቲልና ኣይንፈልጥን። ስለዚ ድማ፡ ጉዳይ ስምምዕ ሰላም ክልቲኡ ሃገራት፡ ከም ምስጢር ዓቂቦሞ ምህላዎም፡ ኣሉታዊ ሳዕቤኑ ንምግማቱ የጸግም እዩ።

 

To continue reading click on this PDF link

 
Eritrea Hub Information about Eritrea and the Horn of Africa News Research & information Maps & photography Immigration & refugees Contact Eritrea’s role in breaking UN sanctions in Libya
Blina News - brk/news

In May a report by Bloomberg quoting UN sources gave the first evidence of the role the UAE’s base in Assab is playing in the war in Libya.

Now a second report has been published (see below). This argues that: “In the first quarter of the year (January-April 2020), the Emiratis organized more than 100 airlifters carrying weapons” – including flights from Assab.

There are also reports of supplies of fuel: “UAE companies have shipped about 11,000 tons of jet fuel to eastern Libya, the stronghold of Field Marshal Khalifa Haftar, in violation of the international arms embargo, the Financial Times reported.”

To read more go to this web link Eritreahub.org

 
A/HRC/44/L.8 Vote Item:2 - 27th Meeting, 44th Regular Session Human Rights Council
Blina News - brk/news

16 Jul 2020 -  Vote on Draft Resolution A/HRC/43/L.35 - "Situation of human rights in Eritrea" submitted by Australia, Austria, Belgium, France, Germany, Netherlands -
- ADOPTED (24 YES ¦ 10 NO ¦ 13 ABSTENTIONS)
Votes on Draft Resolutions under Agenda Item:2 - Annual report of the United Nations High Commissioner for Human Rights and reports of the Office of the High Commissioner and the Secretary-General

to the session click this web-link

 
ሓተታ ምስ አቶ ጎይትኦም ክፍሎም።
Blina News - brk/news

ብመልክዕ ሕቶን መልስን ፣ ዕላል ምስ አቶ ጎይትኦም ክፍሎም ኣብዝሓለፈ ቅንያት ካብ ዝዋዓለ፡

ትሕዝትኡ ኣብ ክልተ ክፋላት ነቅርበልኩም።

 

 

 

ቀዳማይ ክፋል ሕቶን መልስን፥ I - PDF

ካልአይ ክፋል ሕቶን መልስን፡ II - PDF

 
Diplomats back claims Eritrean troops have joined Ethiopia conflict
Blina News - brk/news

US official among sources saying soldiers from Eritrea are fighting in operations against Tigray People’s Liberation Front

A US official and other diplomatic sources have backed accusations that Eritrean soldiers are fighting alongside Ethiopian troops to help Abiy Ahmed’s government in the war on the Tigray People’s Liberation Front (TPLF), complicating an already dangerous conflict.

The claims made to Reuters, which interviewed several unidentified diplomats in the region and a US official, follow mounting allegations by Tigrayan leaders that Eritrea, long a rival of Ethiopia, had joined with Ethiopian forces against a common enemy despite denials from both nations.

According to some accounts, thousands of Eritrean troops have joined the conflict during the last month of fighting, while Tigrayan forces have admitted rocketing the Eritrean capital, Asmara.

While refugees crossing into Sudan have also made similar claims, confirmation has been complicated by the lack of access for outsiders, including media, and the cutting of communications to the region.

To read the full story click on this The Guardian URL Link.

 
An appeal for the protection of Eritrean refugees in Tigray and Afar regionsof Ethiopia
Blina News - brk/news

The Eritrean Political Forces are deeply saddened by the rapid escalation of the conflict between the Federal Ethiopian Government on the one hand and the Regional Administration of Tigray on the other.In particular,the air strikes and ground attacks directed to the Tigray region is occurring at a challenging time;as the people struggle to contain the impact of Covid-19 pandemic,a massive locust infestation overwhelming the region, and only weeks before the annual harvest season.

 

To read more click on this PDF link.

 
Human rights breaches in Eritrea, Nicaragua and Saudi Arabia
Blina News - brk/news

On Thursday, the European Parliament adopted three resolutions taking stock of the human rights situation in Eritrea, Nicaragua and Saudi Arabia.

Eritrea, notably the case of Dawit Isaak

Parliament demands that all prisoners of conscience in Eritrea, notably Swedish citizen Dawit Isaak and several other journalists detained since September 2001, are immediately and unconditionally released. It calls on the Eritrean authorities to provide information immediately regarding Mr Isaak’s whereabouts and well-being, and to grant him access to representatives of the EU, its member states and Sweden, in order to establish his healthcare needs and any other support he might need.

Members also condemn, in the strongest terms, Eritrea’s systematic, widespread and gross human rights violations and urge the country’s government to put an end to detentions of the opposition, journalists, religious leaders and innocent civilians.

They further appeal to the African Union, as an EU partner that has explicitly committed to uphold the universal values of democracy and human rights, to step up its activity in relation to the regrettable situation in Eritrea.

The full text, adopted by 663 votes in favour, 19 against and 13 abstentions, will be available here. (08.10.2020)


To read the full text of the resolution on Eritrea click on this PDF link.

 
ዋሳ ብርፍ ለመለም ስላሑዂ ግርጋ ላዂ እረረትሪ-1961 ፋሪዕ እክባ ሙርቛ ብሊናዂ-ኤርትራ/ሆደ
Blina News - brk/news

 ሰልፋ አርባ እረረትሪ 59 አመሪ ጃብ ሕርየት መታን እንሽኽድ ለመለም ብርፍ ዪነሪ ግርጋ ግን፡፡ እና ግርጋ ንሂቲ ቋላዂድ ፈርዕ እክባ ምርቛ ብሊኑኽ ኤርትርያ/ሆደር ስጝድ ዋሳ ሽፍሽፋ ግን።
ናውክ ኮልኽር ዲያስፖሪልኽር፡ መንደርትናኽር ሆደ ይነሪት ሓሸምድነሪ ለበዉዲ ድደዉዲ ከዉታትሲ ኣኽን ሓዉየው ይና ልጝንትዲ ይና ከረምዲት ሚኽርጝኒ ንደንቢ ኒሰና ዕምጭ ገምጚን ለብኪስረሪ ኣኽቶ ጉድነሪ ብሀሪ ባሕሮ ግን። ኮዉታት ኤረትሪዉ እና ሆደትል  ብርዲ ማልዲ ኡኖዉ ባሕ ከብተጚን  ፈተሽነሪ ግርጋ ኽር ግን። ክብተዉሲ መልእድነሪ ጃብራ ፈር ደርብሲ ዓለምረሪ ኽር ግን።

ሕክም ሃይለስላሴ እንሰከር ንጉስ ኢትዮቢዂ ንዓስከር ሒሊ ሓበንሶ፡ ‘’ኤርትርያ ንር ብራ ግራ ንርከው ጀረብደኒለ’’ ዮ ገሽ ብሪዂልድ ዲሂስሮና ጀመሮ ቆልዓዲ ገነዲት ሶጣልድ በራኹኑ ድገታሲ መዳፍዕድ ትርብናል እሱኑ እድንያኽር ሚኽርዶና ስጝረት እልብድነሪ ግን፡፡ ወክት ኒል ኣን ህበኩንኩም ዩኖ ኤብ-ዓሽራ ስላሕድ ና ከዉሲ ደሓንድድኖ ደዉ ዮዉ፣ ና እምነት ስላሕኽር ርድቅልኽር ከደንድ ኤረጋ ያዂዲ አኽጊ ሓቅዲ ና ከዉዲ እርጉኽ። ላዉዲ ሽገብዲስ ከለብስኖ ዋኑኑ ይና ሕርየት መታን ዩኑ ለበዉ ፊነስ ጠለምና ጂባዃ ንኪ ኤብ ኡዋዂክሉ ሽጉድሮሎምኽር ድግምል ሚኺርስድኖኽር ዓንገረር የዉ እማ መለምል ሱጙግ ሻኸዉ ንሽቅ ሕክም ኢሳያስሩክ ካያ ግን።

 

To continue reading click on this PDF link.

 
ንቕዋማዊ ህዝባዊ ምርጫ ህዝቢ ትግራይ ደገፍና ንገልጽ ደሞክራስያዊ ውድብ ብሄረ ብሌን-ኤርትራ/ሆደ ጋዜጣዊ መግለጺ።
Blina News - brk/news

ኮሚሽነር ኮሚሽን መርጻ ክልል ባቶን መንግስትን ትግራይ፣ መ/ም ሙሉውርቂ ኪዳነ ማርያም ምስ
ሙሉኣት ናይ ስራሕ ብጾቱ ታሪኻዉን በዳህን መረጫ፣ ክመርሑ ዝተዋህቦም ሓደራ ብሰላምን ብዓወትን
ክድምድሙ እናተተምኔና፣ ህዝብታትን ፖሎቲካዊ ዉድባትን ክልል ትግራይ እንቛዕ ኣብ’ዚ ሓምሻይ
ህዝባዊ መርጻ ኣብጻሓኩም፣ እናበልና፣ ብሰላምን ዓወትን ከም ትድምድምዎ እናተኣማመና፣ ዲሞክራስያዊ
ዉድብ ብሄረ ብሌን ነዚ ህዝባዉን ፖሎቲካዉን ምርጫ ደገፍና ንገልጽ።
አብ ታሪኻዊ ምዕባሌ ደቂ-ሰባት ከም ዝሕብሮ አብ ረብሓታት ዝተሰረተ ጎንጽታት ከም ዝነበሩን ዘለውን
ኩላትና ዘይንስሕቶ ኮይኑ፡ ወዲ ሰብ ነጻ ስለ ዝተወልደ፣ ንናይ ካልኦት ናጽነት ዶብ ከይሰገረ ብነጻ ክነብር
መሰሉ ሙዃኑ ንኣምን። እዛ ንነብረላ ዓለም ፍትሕን ሓቕን ዝጎደላ’ያ። ጨቖንቲ ሓይልታት፣
ብስነሓሳቦምን ብድልየቶም ዝኸይድ መንግስቲ ኣቑሞም ገባትን ጨቛንን መንግስታዊ መዋቅር ምሕደራ
ዘርጊሖም ንሪሂጸ በላዕ ሰፍ ዘይብል ጭቆና የውርዱሉ። ጩቑናት ድማ ንዝበጽሖም አድልዎን ወጽዓን
ክቓወሙ ብሰላማዊ መንገዲ ምረቶም ገሊጾም ዝሰምዖም ምስ ሰኣኑ ብብረት ክምክቱ ናይ ግን ይኸዉን።

 

To read more go to this link PDF


 
ሓንሳብ'ዶ... ክንሓልም፧ ዶ/ር ፍትዊ ወልዳይ (Dr. Fitwi Wolday), Norway
Blina News - brk/news

ነዛ ሓጻር ጽሕፍቲ፡ ሰብነት ምእንቲ ከልብሳ፡ ንድሕሪት ምልስ ኢለ ብናይ ቁልዕነት ተዘክሮታተይ ክፍልም’የ።

ኣነ ኣብ ከረን’የ ዓብየ። ከም ተውለ፡ ልሳነይ ቋንቋታት ትርግርኛ፣ ብሌንን ትግረን እናበራረየ። ቆልዑ ከለና፡ ሃይማኖት ካብ ሽም ዝደምቕ መለለዪ ኣይነበረን፣ ካብ ባህልን ቋንቋን ዝድልድል መለለዪ ኣይነበረን። ንቋንቋታትን ባህልታትን ከረን ብናይ ሓባር ዋንነት ኢና ንለብሶ ዝነበርና። እቲ ሃይማኖት ውን ከምኡ። ኣዴታትና ኣብ ግዜ ክረምቲ ብሓንሳብ ይምህለላ፣ በዓላትና ብሓባር ነብዕል፣ ኣብ ቤት ጸሎት ከኣ ነናብ ንኣምኖ ኣንቃዕሪርና ንልምን።

ሕጂ ተመሊሰ ክዝክሮ ከለኹ፡ እሞ ከኣ እዞም ፖለቲካ ወሰና-ወሰን ዝብርሆም፡ ናብ ሓደ ዝዘጠጠ ወዛል ፖለቲካ ክሰብኩ ክርኢ ከለኹስ ይገርመኒ። ነቲ ናይ ቁልዕነት ተዘክሮታተይ ክሳብ ዝጠራጠሮ ይገርመኒ። ብናፍቖት ተለዊሱ ዝወቀበ ተዘክሮ (romanticized memory) ከይከውን ከኣ እጠራጠር።

 

To read more go to this link snitna.com

 

mod_btslideshow

Saturday 19/12/2020 Live stream on 20:30 Berlin time.

Who's Online

We have 17 guests online

ሆ ደ ር  ሕ ላ ን