www.blina.org

You are here:   Home Blog brk/news
Blina Blog
ደምዳሚ ኣዋጅ ካልኣይ ሃገራዊ ጉባኤ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ
Saturday, 11 May 2019 10:44

ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ ድሕሪ ናይ ነዊሕ ዓመታት ደውታ፣ ነቲ ዘጋጠሞ ቅልውላው
ሰጊሩ፣ ኣብ መንጎ ኣካላቱ ዝኾኑ ሓይልታት ብዝነበረ ዘይምኽኑይ ምስሕሓባትን ካልእ ወድዓዊ ምኽንያታትን
ዝተፈጥረ ቅልውላው ኣሊዩ፣ ኣብ ገዛእ ዓቕሙ ተመርኲሱ፣ ኣብ ትሕቲ “ካልኣይ ሃገራዊ ጉባኤ፣ ነጻነትናን
ልዑላውነትና ንምዕቃብን፣ ሓድነት ህዝብና ንምዕዛዝን፣ ህልውን መጻእን ዕድልና ባዕልና ንምቊጽጻርን” ዝብል
ጭርሖ፣ ካልኣይ ሃገራዊ ጉባኤኡ ካብ ሚያዝያ 16 ክሳብ 21 2019 ኣብ ሽወደን ከተማ ስቶክሆልም ኣሰላሲሉ።

 

To read all content...click on this Link PDF

Last Updated on Saturday, 11 May 2019 10:56
 
ጻዊዒት ኣዴታት ዞባ ኤዉሮጳ ፍራንክፎርት 08.03.2019 ካብ መዓልታዊ ዲያርየይ ጎይትኦም ኩፍሎም
Tuesday, 26 March 2019 20:52

ክቡራት ነበብቲ እዚ ጽሑፈይ ብቐዳምነት ግዜ ሂብኩም ምንባብኩም የመስግነኩም። ነቶም ዘይነበርኩም መደብ ጻዊዒት ኣዴታት ከመይ ኔይሩ ኢልኩም ንትሻቐሉ ብዉልቐይ ብሓላፍነተይ ትዕዝብተይ ከካፍለኩም’የ። ነዚ ክጽሕፍ ዘበገሰኒ ኣብ ኣደ ዘሎኒ ክብሪ’ዩ። እዚ ብኣደ ዝተገብረ ጻዊዒት ካብ 1961ዓም ጠፊኡ ዝነበረ ታሪኽ ህዝብና’ዩ። ኣዴታት ንዓዲ ንጎደቦ ዝዓርቓ፣ ንመሬት በርበረን ጭማራን ሒዘን ዝዋጋኣላን ዘዋግኣን ኔረን ንሰሚዕ ኢና። እዘን ናይ ሎሚ ኣዴታትከ ታንክን ረሽራሽን ሒዘን ዕልል እናበላ ኣብ ሕሰምን ጸገምን ኲናትን ዝኣትዋ ሎሚ ድማ ንሓምሽተ ኮንቲኔንቲ ጻዊዒት ክገብራ ከለዋ ክንኮርዓለን ዝግባእ’ዩ። ኣብ ጉዳይ ሓድነት ኣዴታት እዚ መጀምርታኤን ኣይኮናን  ብ1974ዓም ሽኮርን ብስኮትን ክዳንን ተሰኪመን ብኣፍ ጨበንጃ ጦርሰራዊት ሓሊፈን ንጀብሃን ሻዕብያን ክዓርቓ ሂወተን ንሓደጋ ዝወደቓ’ውን ክንዝክሮ ኣሎና። ሎሚ’ውን ደጊመን ናይ ስደት ጸብባ ተጻዊረን ንሓድነት ደንበ ተቓዉሞ ክጽዉዓ ከለዋ እንቛዕ ኣሓትናን ደቕናን ኮንክን ክንብለን ኣሎና።

Read more...
 
Enhanced ID: SR on Human Rights in Eritrea - 28th Meeting, 40th Regular Session Human Rights Council
Tuesday, 12 March 2019 17:32

11 Mar 2019 - Enhanced interactive dialogue on the situation of human rights in Eritrea
Item 4: Human rights situations that require the Council’s attention.

To follow the session click on this web link

 
ቅሬን ክብሊሪ ግርጋ 8 ኡሰውሪ International 8mars Womens’s Day
Tuesday, 05 March 2019 23:33

ንክር ወክትል ኣኽሮ እና ግርጋ ኒሂቲ ቅሬን ግርጋ 8 ክብላ ዩኖ ኤልብድኑላ ሓብራ ሻኽገዉድ ውሪኹ ታና ኒን ጀረብዳዂን ይወድ ገለ ድግምልድ ጭልፈድ ጉድኖ። እና ንኪ መንደርትነሪ ኤዉሮባ እማና ዓዋዲ ደንቢራ ከብተዉድ ግን ሓከምሱሩ ሰጝራዂ። እና ጨገም ደንቢዂ ለገድሮ እምነታትር ናተሪ እሰዉ ዳጝል እርጉኹሎም። ህንቡንትክ መጽሓፍ ቕዱስ ኡሰሪት ላዶንኻ እሽትረሪ፣ ላዶንኻ ሻትኪ ጃር ገና ያዂላ ኣኸዉድ ኤዉሮባ ስርዓታት እምነታት ዓዋዲሲ ጨለዉስነድ  ኡሰሪ ኣረኻ እርግለላ።

 

To continu reading got to this PDF link

Last Updated on Tuesday, 05 March 2019 23:56
 
ንዝኽሪ ክቡር ጅግና ወዲ ሃገር ኮሎነል፡ መሓመድ ዓሊ እድሪስ።
Sunday, 20 January 2019 15:34

ጥዋፍ ለውጢ ወትሩ ትዝከር፥

ከም ኩልና ኣርትራውያን ዝፈትዎም ስድራ ኣለውዎ፣ ደቁ'ውን ኣለውዎ ፣ ጽቡቅ መነባብሮ'ውን ክህልዎ ምኸኣለ........ልዕሊ ኩሉ ግን ራህዋ ሕዝቡ መሪጹ፣ ምእንቲ ሕዝቡን ሃገሩን ድማ በጃ ሓሉፉ።

ክቡር ጅግና ወዲ ሃገር ፣  ኮሎነል፡ወዲ ዓሊ  ብ21/01/2013 ዝወልዖ ሽግ ኣብ ቀርዓቱ ከይኣተወ ኣይክጠፍእን እዩ።

ዘለኣለማዊ ዕረፍቲ ይሃቦ።

ብሊና ኦርግ፡

Last Updated on Sunday, 20 January 2019 15:47
 
መልእኽቲ ኤርትራዊ ሃገራዊ ግንባር ብምኽያት ሓዱሽ ዓመት
Sunday, 06 January 2019 18:06

ዓመተ 2018 ተዛዚሙ ናብ ሓዱሽ ዓመት 2019 ንሰጋገር ኣሎና። ኣብ'ዛ ምድሪ ዓለም ዝነበሩ ህዝቢ፡ ሓደ ዓመት ተውዲኡ
ናብ ካልእ ሓዱሽ ዓመት ክኣትው ከለው፡ መቐበሊ ናይ ሓዱሽ መዋእል (ዓመት) ዝኸውን ኣብ ሓድሕዶም መግለጺ ሰናይ
ትምኒትን፡ ሓጎስን ዝተፈላለዩ ህያባት ይወሃሃቡ። እቲ ሓዱሽ ዓመት ካብ'ቲ ዝሓለፈ ዝያዳ ዝበለጸ፡ ናይ ምዕባለን ናይ ሂወቶም
መቐይሮ ዘዕውትሉን ክኸውን ይምነዩ።
በዚ መሰረት ኤርትራዊ ሃገራዊ ግንባር (ኤሃግ) ከኣ ኣብ'ዚ ዓመተ 2018 ተዛዚሙ፡ ናብ ሓዱሽ ዘመን (ዓመት) ንኣትወሉ
ዘሎና፡ ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ፡ እዚ ዝመጽእ ዘሎ ዓመተ 2019፡ ናይ ራህዋን ሰላምን፡ ናይ ፍትሕን ቅሳነትን ክኸውን፡ እቲ ኩሉ
ስቃይን ውርደትን፡ ስደትን ሻቅሎትን ዘብቅዓሉ፡ ናይ ሓጎስን ፍስሃን ክኸውን ሰናይ ትምኒቱ ይገልጽ።

To read more go this....Pdf link

 

mod_btslideshow

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/FfwX-IV_2lY" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

Who's Online

We have 46 guests online