www.blina.org

You are here:   Home Blog
Blina Blog
ጋዜጣዊ መግለጺ:: መልሲ ንመግለጺ ዋሃብ ቃል ሚኒስትሪ ወጻኢ ጉዳያት ኢትዮጵያ !!
Tuesday, 06 April 2021 07:24

ዕላዊ ወሃብ ቃል ሚንስትሪ ወጻኢ ጉዳያት እትዮጵያ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ብዕለት 30 መጋቢት 2021 ኣብ ዘካየዶ ሰሙናዊ ርክብ፣ ዝምድና ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣልዒሉ፣ ኤርትራውያን ካብ ኢትዮጵያ ዝተፈለዩሉ ማዓልቲ ኣየኽብሩዎን፣ ኣይፈትዉዎን እዮም፣ እቲ ምግንጻል ድማ ዝሑል ውግእ ዘምጸኦ እዩ ክብል ገሊጹ። ብምቕጻል ኣምባሳደር ዲና ሙፍቱ፡ ኤርትራን እትዮጵያን ሓደ ሃገር እየን ነይረን ብምባል፣ ይትረፍ ብፈደረሸን ሓንቲ ሃገር እንተኾና’ውን እንታይ ሽግር ኣለዎ ክብል ገሊጹ። ቀጺሉ ምስ ኤርትራ ጥራሕ ዘይኮነስ ምስ ካልኦት ጎሮባብቲ ሃገራት እውን ክንሰምር ይግባእ ኢሉ። ናብ ምቅርራብን ሓድነትን ዝመርሕ ድልየታት ምህላዉ ድማ ጠቒሱ። ንገለ ካብ’ቲ ዝበሎ ኩሉ፣ ተመሊሱ ኣብ ፈይስቡክ ኣይበልኩን ዝብል ትርጉም ህቢዎ ኣሎ።

ካብ’ዚ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ዘልዓሎ ጉዳያት ብምንቃል፣ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ (ኤሃባዲለ) እዞም ዝስዕቡ ጉዳያት ከረጋግጽ ኣድላይነት ከም ዘለዎ ይርኢ፦

 

To read more  click on this PDF link


Last Updated on Tuesday, 06 April 2021 16:10
 
Isaias Afwerki is a threat to the Horn of Africa – and an obstacle to peace
Monday, 15 March 2021 18:30

Responsibility for the tragic war in Tigray is being laid at the door of Ethiopia’s Prime Minister, Abiy Ahmed. But the real culprit is further north.

Eritrea’s President Isaias has plotted and schemed ever since his forces captured Asmara in 1991. Not satisfied with turning his own country into the most repressive state in Africa – without a functioning constitution, parliament, press or freedom of speech, assembly or religious expression – he has intervened in every one of his neighbours.

to read full story click this weblink

 
’ቐዳማይ ስሕታን ካልኣይ ዕብዳን’’ ሰላማዊ ሰልፊ ህግደፍ ንዂናት ትግራይ ዝድግፍ።
Friday, 12 March 2021 21:52

ተቓዉሞ ብዲሞክራስያዊ ውድብ ብሄረ ብሌን-ኤርትራ ሆደ

ወዲ ሰብ ንብጻዩ እንተኪሒዱ፣ ንሕልናኡ እንተዘይተገዚኡ፣ ካብ እንስሳ ንላዕሊ ጨካን ክኸዉን ከም ዝኽእል ብተግባር ዝርኤ መራሒ መንግስቲ ኤርትራ’ዩ። ንጎረባብትና ንጭካኔ እዚ ሰብ ክንግልጽ ከሎና ክርድኡና ይኽእሉ ኣይነበሩን። ብፍላይ ቕድሚ ክልተ ዓመት ኣብ ኣዲስኣበባ ልቡ ክሃርምን፣ ካባ ክኽደን፣ ካትም ክመልስን ምስ ተዓዘብና ለይቲ ኢትዮጵያ ከም ለይቲ ኤርትራ ክትጽልምት’ያ ኢልና ጺሕፍና ኔርና። ኣብ ኤርትራ ዝተፈጸመ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ብኽንደይ ቓልሲ ንዓለም ኣረዲእና ዓለም’ውን ብናቱ መንገዲ መርሚሩ ንህዝቢ ኤርትራ ክጣበቕ ምስ ጀመረ፣ ሓሙኽሽቲ ዝመልኤ ሓንጎሎም ደገፍቱ ብስም ህግደፍ ዝተኣኻኸቡ ስእሉ ሒዞም ምስ ጸላእትናን ቐተልትናን ትምክሕተኛታት ኣምሓሩ ኮይኖም ኣብ ኣደባባይ ሕቡራት መንግስትታት ‘’ንሱ ንሕና ንሕና ንሱ’’ ‘’ይቅተል ይእሰር እንታይ ገደሰኩም’’ ክብሉ  ክድብሉን ክስዕሱዑን ኣብ ‘’ሰልማዊ ሰልፊ’’ ሪኢና። ወይ ስሕታን ኢልና።

 

To continue click this PDF link

Last Updated on Friday, 12 March 2021 22:03
 
Linda Thomas-Greenfield (United States, SC President) on Ethiopia and Myanmar - Security Council Media Stakeout
Saturday, 06 March 2021 09:38

4 Mar 2021 -  Virtual Security Council media stakeout by Ambassador Linda Thomas-Greenfield, Representative of the United States to the United Nations and Security Council President for the month of March.
The Ambassador delivered remarks in her national capacity on the situations in Ethiopia and Myanmar.

 

 

click this link or the image to go to UN-web.tv

 
መግለጺ ሓዘን ንመስዋእቲ ሓርበኛ ተጋዳልይ ኣድሓኖም ገብረመርያም ብዲሞክራስያዊ ዉድብ ብሄረ ብሌን ኤርትራ/ ሆደ
Thursday, 25 February 2021 17:41


መስዋእቲ ሓርበኛ ተጋዳላይ ኣድሓኖም ገብረማርያም ምስ ሰማዕና መሪር ሓዘን ተሰሚዑና። ተጋዳላይ አድሓኖም ካብ ግዜ ንእስነቱ አትሒዙ ምእንቲ ህዝቡን ሃገሩን ክሳብ ሕጂ ብጽንዓት ዝተቃለሰን መሪሑ ዘቃለሰን ዓቢ ኣብነታዊ መራሒ`ዩ ነይሩ።  

በዚ መሪር ናይ ሓዘን አጋጣሚ ንሙሉኣት ስድራ-ቤቱን መቅርቡን ናይ ቀረባ መቃልስቱ አባላት ሰልፈ ደሞክራሲ ኤርትራን ከምኡ’ውን ንኹልና ህዝቢ ኤትራ ጽንዓት ይሃበና።

ሕድሪ ሱዉኣትና ኣብ ሙልእ ዓወት ክበጽሕ ሙኻኑ ዘይተርፍ ሙዃኑ ንኣምን።

 

ዲሞክራስያዊ ዉድብ ብሄረ ብሌን ኤርትራ/ሆደ

የካቲት 22-02-2021  

 
ሓተታ ምስ አቶ ጎይትኦም ክፍሎም።
Monday, 04 January 2021 17:50

ብመልክዕ ሕቶን መልስን ፣ ዕላል ምስ አቶ ጎይትኦም ክፍሎም ኣብዝሓለፈ ቅንያት ካብ ዝዋዓለ፡

ትሕዝትኡ ኣብ ክልተ ክፋላት ነቅርበልኩም።

 

 

 

ቀዳማይ ክፋል ሕቶን መልስን፥ I - PDF

ካልአይ ክፋል ሕቶን መልስን፡ II - PDF

Last Updated on Monday, 04 January 2021 18:21
 

mod_btslideshow

Saturday 19/12/2020 Live stream on 20:30 Berlin time.

Who's Online

We have 62 guests online