www.blina.org

ዖናዲ በስክዲራዲር ፍዳታት

ሕክምሲ ሻኻዂ ገሽ ድገሩዂ ከዋ ፍሪርድ እንታዂ ኣከን ኮል ኣኽን ከደንሊ ኒ’እሰ ወራትክ ዲ...

ፋሪዕ እክባ ሙርቛ ብሊን ኤርትርያ/ሆደትልድ ዳንዲ ሕሹምዲ ዶክቶር ክፍለማርያም ሓምደትል

ኣዳም ፈጠርሱ ሑር (Free) ኣኾ ግን ንፈጠርሳኹ፡ ኣዳምር-ኮት ጋእ`ዮ ሰና ኒምርድ`ሰና ኣኾ ጋቢሮኽ...

መሪሕነትን አመራርሓን- Leadership, theory and practice

ክለሳ-ሓሳባውን ግብራውን ሓተታ   ብፍስሃ ናይር   መሪሕነት አብዚ ግዜዚ እቲ ...

ዮሃና!!! ንሓይልታት ምክልኻል ህዝቢ ትግራይ

  ኽቡር ህዝቢ ትግራይ፣ ወረርቲ ሓይልታት ብልጽግናን ፍሽስታዊ ህ.ግ.ደ.ፍ.ን ዓንገልቶ...

ዖናዲ በስክዲራዲር ፍዳታት
Blina News - brk/news

ሕክምሲ ሻኻዂ ገሽ ድገሩዂ ከዋ ፍሪርድ እንታዂ ኣከን ኮል ኣኽን ከደንሊ ኒ’እሰ ወራትክ ዲባ ድገሩዂድ መመይስሮኽር ኮኮይስሮኽር ደኩረሪ ኣኽረዉድ ግረሪ ግን። ኒንኻ መረርድን ሓረርድን ታሚትረሪ ግን። ና’ሒልድር ጉርበትድ ኤረጊስኽር ከያነትዲ ገለበድነዲስኽር እንተረዉ ሜሪኻ ዲመክ ናቂጦረስ ተከውድኖ ከውሲ ጨቐጥኖ መንደርተው ኣኸዉድ ና’ቖል ሕጊ ኣኸውድ ናድ ባህ ያዂስክሎም እሰነኩ። ኩወነኩ ፣ እንሸወነኲ ፣ ኒት ደኲኖኽር ሓርብ ድገር ነበክልኽር ከደንልኽር እሰነኲ ። ዲማ ናው ከው ምልኒል ነፍዕስተነሪ ምስምሳኻ ‘’ቅረን መታን እስናኹ ግን” የነኲ። 

ንጉስ ሃይለስላሴ ኢትዮቢዂ ኒ’ከዋ ምራድድ ሜሪ ሻኽላ። እንግሊዝዲ ኣሜሪካዲ ና’ስላሕ መታን ጉርበትድ ትንክብኖ ናዕስናዂ ግን። ኒዕምርስካ እና ኒ ቒጦረትል ፍሪርድር ከዋ ገውረድር እንታኹሰና ኢትዮቢል ሓዲስ ሕክም እንትጊን ጁዊልኽር ከደንልኽር እሽኽሊ ተከልሶ ኒ ወክሲ ደኲሱዂ። ኒ ደንቢ እንታዂ ደርጊር ሕክምኽር ኒልድ ኪድላ። ይጝር 1991ዓ.ም. ይና ጀብረት ናዕስነሰና እና ሓከሞና እርገዉ ሑኩማትልድ ኪዳዂ ሕክም እሲኖ ሳድኑ ናልድ ሊኽ መረት ጂባዂ ድገኹራ በለዲት እንሽኽዲ ዓጨባዲሲ ሓምረጎላ ህንበኲ።

To read more click in this PDF link.

 
መሪሕነትን አመራርሓን- Leadership, theory and practice
Blina News - brk/news

ክለሳ-ሓሳባውን ግብራውን ሓተታ

 

ብፍስሃ ናይር

 

መሪሕነት አብዚ ግዜዚ እቲ አገዳስን አድላይን አብ ኩሉ መዳያት ውዳቤ ናይ ሕይወትና ፣ ናይ ክሉ ሕይወትና ግላዊ ይኹን ማሕበራዊ፣ አብ ቁጠባውን፣ ፖሊቲካውን፣ ማሕበራውን፣ባህላውን ንስራሓትና ንምዕዋት አፍልጦን ትግባረን መሪሕነት አገዳሲ ኢዩ።

አብዚ ዝሓለፈ 15 ዓመታት ሕዝቢ ብዛዕባ ጽንሰ- ሓሳብ መርሕነት እንታይ ምዃኑን፣ ከመይ ገርካ ድማ ጥዑያት መራሕቲ ትምህዝ፣ከም ውልቀሰብ ድማ ጽፉፋት መራሕቲ ንክኾኑ፣ሓበረታን አፍልጦን ንክረኽቡ ይሓቱን ይጽዕሩን፣ ካብዚ ብምብጋስ ድማ ሎሚ እዚ ኣርአስቲ እዚ ነፍሱ ዝኸኣለ አካደምያዊ ዲሲፕሊን  ኮይኑ ብትምህርትን፣ ከምኡ ድማ አብ ኩለን ቤት ንባብ ብዛዕባ ምምራሕን መርሕነትን መሃርን መኻርን መጻሕፍቲ ከተነብብን አፍልጦ ክትቀሰምን ትኽእል።

  ብዙሓት ሰባት መሪሕነት ማለት ወልቃውን፣ ማሕበራውን ሙያውን ሒይወትካ ንምምሕያሽ እትወስዶ መንገዲ ኢዩ ኢሎም ይአምኑ። ኩባንያታት  ኢንዱስትሪ ወይ ድማ ንግዶም መታን ክዕወት ብቁዓት መራሕቲ ይደልዩ፣ ነዚ ንምዕዋት ድማ ናይ ምምራሕ ስልጠና ንሰራሕተኛታቶም ይህቡ፣ በዚ ምኽንያት ሎሚ መርሕነት ብምሁራት ተመራመርቲ ዓቢይ ቆላሕታ ረኺቡ ብዙሕ መጽናዕትታት ይካየድን ተኻዪዱን አሎ።

ሎሚ አብተን አብ ምስልጣን ዝረከባ ሃገራት አፍሪቃ ብፍላይ አብ ፖሊቲካዊ ሒይወት ስኣን ብቁዓት መርሕነታት ሕዝብታት አፍሪቃ አብ ድኽነትን ድንቁርናን፣ አብ ናይ ሓድሕድ ኩናትን ብርሰትን ይሳቀ አሎ።

To read the full text click on this PDF link

 
ህጹጽ ጻዊዒት ንመንግስታት ዓለምና ንሂወት ሰላማዊ ህዝቢ ትግራይ ንምድሓም!!! ሰማእታትና፣ ወርሒ ሰኔ ጥራይ ዘይኮነ ሙሉእ ዓመት ይዘከሩ!!! ዲሞክራስያዊ ዉድብ ብሄረ ብሌን ኤርትራ
Blina News - brk/news

ዚ ወርሒ እዚ ሰማእታትና ንዝክረሉ ወርሒ’ዩ። ኣብ’ዚ ናይ ሎሚ ዘመን ዝኽርና ግን ንህዝቢ ትግራይ ቐዳምነት ክንህቦ ወሲና። ሰማእታትና ኣዕኑድ ታሪኽና፣ ባና ጽባሕ ናጽነትና፣ ክብርናን ኩርዓትናን ኣብ ዓመት ሓንሳብ ዘይኮነ መዓልታዊ ሕድሪ ናቶም እናፈጸምና’ና ክንዝክሮም’ዩ ዝግባኣና። ህዝቢ ኤርትራ ኣዋርቕ ደቑ ‘’ዓወት ንሓፋሽ’’ እናበሉ ዝወደቑሉ ሎሚ ኣብ ሲኦል ክነብር ምርኣይና ዝያዳ የሕርነና ኣሎ። ኣብ ዓዲ ሓቒ መቐለ ቆይማ ዘላ ሃዉልቲ ሰማእታት ህዝቢ ትግራይ ከኣ ካብ ቐደም ንላዕሊ ክደምቕ ሙዃና ንኣምን። ነቶም ምእንቲ ፍትሒ ኣብ ሞቑሕ ዘለዉ’ውን ብጥዕና ሓርነት ሃገሮም ክርእዩ ተዓጢቅና ክንቓለስ 20 ሰኔ ዳግም ቓልና ንሓድሰላ ዕለት ሙዃና ንኹሉ ደላይ ፍትሒ ነዘኻኽር።

 

ምሉእ ትሕዝቶ ንምንባብ፣ አብ ዝስዕብ PDF link ጸዓን

 
State and Constitution building in Eritrea Minority Rights in state building By Fesseha Nair
Blina News - brk/news

How can the oppression of ethnic minorities in post-dictatorship transitions be best addressed through constitution building and state structure? Where constitution building takes place in the aftermath of conflict or after the fall of dictatorship the relationship between different ethnic minorities and dominant ethnic groups within the state are often difficult and headache for the dominant ethnic like that of our tiny Eritrea.

The post liberation Eritrea under the unitary system and one-man rule was dominated by one ethnic group and this system was the main cause of today’s crisis in Eritrea. There are many different dimensions to this problem, and these can vary from one context to another. Often, demands by ethnic minorities for power dispersal mechanisms that ensure their participation in political, economic and social decision-making on an equal basis rejected  while the interests of a dominant majority that wishes to safeguard supremacy/chauvenism and control over the minority are preserved and respected.

To read the more click on this PDF link

 
البيان الختامي للمؤتمر العام الرابع
Blina News - Arabic/ዓረብ

عقد حزب النهضة الإرتري للعدالة مؤتمره العام الرابع فى الفترة ما بين 26 مارس و 10 أبريل تحت شعار )إنقاذ الشعب
والوطن قبل كل شيء( .
وقد إلتأم المؤتمر في ظل تحديات سياسية واقتصادية متسارعة تعيشها المنطقة، إضافة إلى الظروف الإستثنائية التي فرضتها
جائحة كورونا المستجد، لتلقى كل هذه الأحداث على شعبنا عبئً مضاعفًا على ما هو عليه من إضطهاد وتنكيل جعلت من
تطلعاته إلى الحرية والكرامة والرفاهية حلمًا سرابًا، وعلى مدى الثلاثين عامًا الماضية لم يهنأ فيها باستقلاله ولم تكتمل سعادته
ويلتئم شمله، وذاقَ الأمرين مع إرتخاء وضعف أصاب قوى التغيير الديمقراطي نتيجة التشرذم والشقاق .

To continue go this PDF link

 
ጋዜጣዊ መግለጺ:: መልሲ ንመግለጺ ዋሃብ ቃል ሚኒስትሪ ወጻኢ ጉዳያት ኢትዮጵያ !!
Blina News - brk/news

ዕላዊ ወሃብ ቃል ሚንስትሪ ወጻኢ ጉዳያት እትዮጵያ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ብዕለት 30 መጋቢት 2021 ኣብ ዘካየዶ ሰሙናዊ ርክብ፣ ዝምድና ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣልዒሉ፣ ኤርትራውያን ካብ ኢትዮጵያ ዝተፈለዩሉ ማዓልቲ ኣየኽብሩዎን፣ ኣይፈትዉዎን እዮም፣ እቲ ምግንጻል ድማ ዝሑል ውግእ ዘምጸኦ እዩ ክብል ገሊጹ። ብምቕጻል ኣምባሳደር ዲና ሙፍቱ፡ ኤርትራን እትዮጵያን ሓደ ሃገር እየን ነይረን ብምባል፣ ይትረፍ ብፈደረሸን ሓንቲ ሃገር እንተኾና’ውን እንታይ ሽግር ኣለዎ ክብል ገሊጹ። ቀጺሉ ምስ ኤርትራ ጥራሕ ዘይኮነስ ምስ ካልኦት ጎሮባብቲ ሃገራት እውን ክንሰምር ይግባእ ኢሉ። ናብ ምቅርራብን ሓድነትን ዝመርሕ ድልየታት ምህላዉ ድማ ጠቒሱ። ንገለ ካብ’ቲ ዝበሎ ኩሉ፣ ተመሊሱ ኣብ ፈይስቡክ ኣይበልኩን ዝብል ትርጉም ህቢዎ ኣሎ።

ካብ’ዚ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ዘልዓሎ ጉዳያት ብምንቃል፣ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ (ኤሃባዲለ) እዞም ዝስዕቡ ጉዳያት ከረጋግጽ ኣድላይነት ከም ዘለዎ ይርኢ፦

 

To read more  click on this PDF link


 
’ቐዳማይ ስሕታን ካልኣይ ዕብዳን’’ ሰላማዊ ሰልፊ ህግደፍ ንዂናት ትግራይ ዝድግፍ።
Blina News - brk/news

ተቓዉሞ ብዲሞክራስያዊ ውድብ ብሄረ ብሌን-ኤርትራ ሆደ

ወዲ ሰብ ንብጻዩ እንተኪሒዱ፣ ንሕልናኡ እንተዘይተገዚኡ፣ ካብ እንስሳ ንላዕሊ ጨካን ክኸዉን ከም ዝኽእል ብተግባር ዝርኤ መራሒ መንግስቲ ኤርትራ’ዩ። ንጎረባብትና ንጭካኔ እዚ ሰብ ክንግልጽ ከሎና ክርድኡና ይኽእሉ ኣይነበሩን። ብፍላይ ቕድሚ ክልተ ዓመት ኣብ ኣዲስኣበባ ልቡ ክሃርምን፣ ካባ ክኽደን፣ ካትም ክመልስን ምስ ተዓዘብና ለይቲ ኢትዮጵያ ከም ለይቲ ኤርትራ ክትጽልምት’ያ ኢልና ጺሕፍና ኔርና። ኣብ ኤርትራ ዝተፈጸመ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ብኽንደይ ቓልሲ ንዓለም ኣረዲእና ዓለም’ውን ብናቱ መንገዲ መርሚሩ ንህዝቢ ኤርትራ ክጣበቕ ምስ ጀመረ፣ ሓሙኽሽቲ ዝመልኤ ሓንጎሎም ደገፍቱ ብስም ህግደፍ ዝተኣኻኸቡ ስእሉ ሒዞም ምስ ጸላእትናን ቐተልትናን ትምክሕተኛታት ኣምሓሩ ኮይኖም ኣብ ኣደባባይ ሕቡራት መንግስትታት ‘’ንሱ ንሕና ንሕና ንሱ’’ ‘’ይቅተል ይእሰር እንታይ ገደሰኩም’’ ክብሉ  ክድብሉን ክስዕሱዑን ኣብ ‘’ሰልማዊ ሰልፊ’’ ሪኢና። ወይ ስሕታን ኢልና።

 

To continue click this PDF link

 
መግለጺ ሓዘን ንመስዋእቲ ሓርበኛ ተጋዳልይ ኣድሓኖም ገብረመርያም ብዲሞክራስያዊ ዉድብ ብሄረ ብሌን ኤርትራ/ ሆደ
Blina News - brk/news


መስዋእቲ ሓርበኛ ተጋዳላይ ኣድሓኖም ገብረማርያም ምስ ሰማዕና መሪር ሓዘን ተሰሚዑና። ተጋዳላይ አድሓኖም ካብ ግዜ ንእስነቱ አትሒዙ ምእንቲ ህዝቡን ሃገሩን ክሳብ ሕጂ ብጽንዓት ዝተቃለሰን መሪሑ ዘቃለሰን ዓቢ ኣብነታዊ መራሒ`ዩ ነይሩ።  

በዚ መሪር ናይ ሓዘን አጋጣሚ ንሙሉኣት ስድራ-ቤቱን መቅርቡን ናይ ቀረባ መቃልስቱ አባላት ሰልፈ ደሞክራሲ ኤርትራን ከምኡ’ውን ንኹልና ህዝቢ ኤትራ ጽንዓት ይሃበና።

ሕድሪ ሱዉኣትና ኣብ ሙልእ ዓወት ክበጽሕ ሙኻኑ ዘይተርፍ ሙዃኑ ንኣምን።

 

ዲሞክራስያዊ ዉድብ ብሄረ ብሌን ኤርትራ/ሆደ

የካቲት 22-02-2021  

 
ፋሪዕ እክባ ሙርቛ ብሊን ኤርትርያ/ሆደትልድ ዳንዲ ሕሹምዲ ዶክቶር ክፍለማርያም ሓምደትል
Blina News - brk/news

ኣዳም ፈጠርሱ ሑር (Free) ኣኾ ግን ንፈጠርሳኹ፡ ኣዳምር-ኮት ጋእ`ዮ ሰና ኒምርድ`ሰና ኣኾ ጋቢሮኽር፣  ከትብሮኽር፣  ኒ ረኤይሲ ኡሮኽር፣ ኒ ሜርሔታትሲ ፍሪርዶኽር ፍሪርስሮኽር፣ ከተስ ከታ፣ ትክሲ ትክ፣ ይሮኽር ሳቢሮኽር ወግህሮኽር ኒ ናይ ግን።ሓይስ ዳን ክፍለመራያም  ኽር ፣ፋሪዕ እክባ ሙርቛ ብሊኒኹ/ሆደ (Dimocratic Organiation Of Blin Nation Eritrea/Hodde) (ደሞክራስያዊ ውድብ ብሄረ ብሌን ኤርትራ/ሆደ) ‘’ዮህና ንሓይልታትን ህዝቢ ትግራይን’’ ያኽ ይና ክቱብ ፈሰና፡ ኒ ሱጙስኽር ኒ መልእኽቲድር ቋልኹድ ‘’ዪስጙድ ኣኽን ብሊና ሱጙድ ከተግብጋ፣ እንተት ወከላኹም ብሊና እላ’’ ይሮ ኩ መኸላዲ ሕበበርደFace Bookል ኩ ስጙድ ገምድረዉሲ ነበብዱንኹን።

 

To read more click on this PDF link.

 
ዮሃና!!! ንሓይልታት ምክልኻል ህዝቢ ትግራይ
Blina News - brk/news

 

ኽቡር ህዝቢ ትግራይ፣

ወረርቲ ሓይልታት ብልጽግናን ፍሽስታዊ ህ.ግ.ደ.ፍ.ን ዓንገልቶምን፡ አብ ዝሓለፉ ሰለስተ ዓመታት ሽርሕታታ ክፈትሉ ድሕሪ ምጽናሕ ሎምስ ዓቕምን ደገፍን ኣሎና ኢልም ተኣማሚኖም ‘’ሕጊ ምኽባር’’ ብዝብል ጉልባብ፣ ናይ ኣሜሪካ ምርጫ ከም መኸወሊ ተጠቂሞምም፣  ኣብ ዉሽጢ ሓጺር ግዜ ክድምሱስኻን ከንበርክኹኻን ቅድሚ ሕጂ ተራእዩ ብዘይፈልጥ ጭካኔ ብሰማይን ብመሬትን ወሪሮምኻ። ብሰዓታት ክፍጽምዎ ሙዃኖም ቓል ኣትዮም። ነዚ ቐታሊ ከቢድ ኲናት ተጻዊርካ ድሕሪ ሾምተ ወርሒ ሓይልታትካ ወዲብካ ብወፍሪ ኣሉላ ኣባ ነጋ ዝስሜ በርቓዊ ደምሳሲ ስርሒት ፈኒኻ እነሆ ድሙቕ ዓወታት ትሓፍስ ኣሎኻ። ነዚ ዓውታትካ ብዕላማን ብሕዉነትን ንርኦ ስለ ዝኾና ንሓይልታት ምክልኻልካ ዮሃና!! ከምኡ’ውን ንሙልእ ህዝቢ ትግራይን ንኹሉ ሰላም ዝምኔ ሕብርተሰብን ዮሃና ንብል።

To continue click on this PDF link

 
30 ዓመት ዝኽሪ መዓልቲ ናጽነት ሃገርና ኤርትራ ብደሞክራስያዊ ውድብ ብሄረ ብሌን ኤርትራ/ሆደ/ ዝቀረበ ውድባዊ መግለጺ።
Blina News - brk/news

24 ግንቦት ኤርትራ ሃገርና ካብ ባዕዳዊ መግዛእቲ ጠቅሊላ ናጻ ዘውጽትላ ክብርቲ ዕለት`ያ፡ እዛ ብዓቢ
ኽብሪ እነብዕላ ዘለና ናይ ናጽነት ዕለት እዝአ ቅድሚ ምብጻሕና፡ ህዝቢታት ኤርትራ ብዝተፈለለየ አገባብ
ንልዕሊ 70 ዓመታት አንጻር እቶም ብሓይሊ ጎቢጦም አንበርኪኾም ክገዝኡዎም ንዝመጹ ሓይልታት
ከይተሓለለ ተቃሊሱ ከቢድ መስዋእቲ ከፊሉ ብቅልጽሙ ሃገራዊ ናጽነቱ ዘረጋግጸላ ታሪኻዊት ዕለት`ያ።
ብፍላይ እቶም ድሒሮም ዝመጹ ባዕዳውያን ናይ መግዛእቲ ሓይልታት ኢትዮጵያ ብመጀመርያ ዘውዳዊ
ስርዓት ሃይለስላሴን ስዒቡ ዝመጸ ፍሽስታዊ ስርዓት ደርግን ዓንገልቶምን ዝተኸየደ መሪር ቃልሲ ዝተኸፍለ
ሰፍ ዘይብል ከቢድ ዋጋ እዩ ነሩ፡፡ አብ ፍቕዶ ስድራ-ቤት ኤርትራ ዝሓደጎ ናይ ኩናት በሰላን ዘስዓቦ ዕንወትን
ቀሊል ከምዘይነበረ ግሉጽ ሓቒ`ዩ።
ድሕሪ ሰፍ ዘይብል ሰብአውን ንዋታውን ዋጋ ዝተረኽበ ሃገራዊ ናጽነትና ብዓቢ ድምቀት ሓጎስና ዝገለጽናላ
ታሪኻዊ ምዕራፍ ትኹን ዳአንበር፡ ድሌትን ባህግን ህዝብናን ሱዉእትናሲ ዘይተጸበናዮ ጥልመት`ዩ አጓኒፍና።

To continue click this PDF link

 
Hapy Easter
Blina News - brk/news

 

 

 

 

To read more click on the PDF link

 
ደምዳሚ መግለጺ 4ይ ሓፈሻ ጉባኤ ሰልፊ ሕዳሰ ኤርትራ ንፍትሒ
Blina News - brk/news

ሰልፊ ሕዳሰ ኤርትራ ንፍትሒ ካብ 26 መጋቢት ክሳብ 10 ሚያዝያ 2021 4ይ ጉባኤኡ ብልዑል ወኒን ሓድነትን ፡ ሓያል ውድባዊ ስጥመትን ኣብ ዝዓሰሎ ሃዋሁ “ ቅድም ቀዳድም ፡ ድሕነት ህዝብን ሃገርን ኤርትራ’’ ብ ዝብል ቴማ ጉባኤኡ ኣቓኒዑ ፡፡
ሰልፊ፥ ኣብዚ ጽንኩርን በዳህን ኩነታት፣ ኣብ ከባቢና ዝካየድ ዘሎ ቅልጡፍ ፖሊቲካውን ኢኮኖሚያውን ለውጢ ፣ ሕማም ኮቪድ- 19 ኣውሪድዎ ዘሎ ከቢድ ማሕበራዊ ሃስያን እዩ ጉባኤኡ ኣካይዱ ። ህዝብና እዚ ዝሓለፈ 30 ዓመታት በዚ ዓማጺ ስርዓት ከም ሕሱም እንዳተሳቐየ ፥ ጥዑም ናብራ ተሓሪምዎ ፣ ኣብ ከርተትን ከቢድ ኩነታትን ፥ ሂወቱ ኣብ ምምራሕ ይርከብ ፣ ኣብዚ ደምበ ተቃውሞ ( ናይ ለውጢ ሓይሊ) ንህዝቢ ዝርዳእን ጸገማቱ ዝፈትሕን ካብ ምዃን ሓሊፉ ኣብ ሕድሕድ ዘይምትእምማንን ምፍንጫልን ብምድሃብ ምዕባለ ብዘይምርኣዩ ፥ ኣብ ህዝብናን ፍትሓዊ ቃልስናን ሃስይኡ ዓቢ ምኳኑ ተገንዚቡ ።

To continue go to this PDF link

 
Isaias Afwerki is a threat to the Horn of Africa – and an obstacle to peace
Blina News - brk/news

Responsibility for the tragic war in Tigray is being laid at the door of Ethiopia’s Prime Minister, Abiy Ahmed. But the real culprit is further north.

Eritrea’s President Isaias has plotted and schemed ever since his forces captured Asmara in 1991. Not satisfied with turning his own country into the most repressive state in Africa – without a functioning constitution, parliament, press or freedom of speech, assembly or religious expression – he has intervened in every one of his neighbours.

to read full story click this weblink

 
Linda Thomas-Greenfield (United States, SC President) on Ethiopia and Myanmar - Security Council Media Stakeout
Blina News - brk/news

4 Mar 2021 -  Virtual Security Council media stakeout by Ambassador Linda Thomas-Greenfield, Representative of the United States to the United Nations and Security Council President for the month of March.
The Ambassador delivered remarks in her national capacity on the situations in Ethiopia and Myanmar.

 

 

click this link or the image to go to UN-web.tv

 

mod_btslideshow

Saturday 19/12/2020 Live stream on 20:30 Berlin time.

Who's Online

We have 42 guests online

ሆ ደ ር  ሕ ላ ን